Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Bożena E. Matusiak – Uniwersytet Łódzki

4.2. Rynek energii jako organizacja wirtualna oraz sieć komunikacyjna Smart Grid

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

3.8. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 Włodzimierz Ogulewicz – Politechnika Śląska

5.5. Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

2.8. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.1. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

5.1. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

2.3. Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller, Piotr Biczel, Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska

5.7. Off-desing analysis of MCFC hybrid system

 Tomasz Popławski, Jacek Łyp, Monika Kurach – Politechnika Częstochowska

6.2. Problematyka prognoz krótkoterminowych cen energii elektrycznej na rynku energii

 Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki

4.1. Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju Smart Grid

 Agata Sierpińska-Sawicz, Maria Sierpińska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

1.3. Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego

 Tomasz Marciniak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

3.3. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych opartych na protokole IPv6

 Mirosław Kornatka, Roman Serafin – Politechnika Częstochowska

6.6. Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia

 Tomasz Siewierski – Politechnika Łódzka

6.1. Rynki Energii Elektrycznej w Stanach Zjednoczonych

 Sławomir Śmiech, Monika Papież – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6.3. Krótkookresowe prognozowanie ceny eksportowej węgla rosyjskiego w portach bałtyckich

Strony