Prezentacje Rynek Ciepła, Rynek Gazu 2018

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz – PSG Sp. z o.o.

1.2 GREENING GAS – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu

 Paweł Małyska – PGE Energia Ciepła SA, Szkoła Główna Handlowa

1.3 Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

2.2 Produkcja i zużycie głównych nośników energii w Polsce

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych

2.3 Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej

 Romuald Redzicki – Politechnika Wrocławska

3.3 Optymalizacja konstrukcji akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym