Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Magdalena Chlewicka, Jarosław Mirowski – Politechnika Częstochowska

1.2. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w aspekcie wdrożenia zarządzania energią elektryczną

 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor – Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska

2.1. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

 Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy – Politechnika Wrocławska

1.5. Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe - ciecz

 Konrad Zuchora, Piotr Miller – Politechnika Lubelska

2.7. Wybrane aspekty optymalizacji pracy mikrosystemu elektroenergetyczne go wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji

 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

2.3. Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy ?

 Bożena Matusiak – Uniwersytet Łódzki

3.1. Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie - model biznesowy

 Izabela Sadowska – Politechnika Gdańska

3.5. Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

 Agata Koczorowska-Gazda, Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska

4.6. Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe

 Henryk Kaproń, Anna Wronka – Politechnika Warszawska

4.7. Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce

 Dariusz Bober – PZZ Lubella Sp. z o.o.

5.3. Modelowanie struktur zużycia gazu i energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

 Marcin Drechny, Marta Kolasa – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.3. Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym

 Piotr Kiedrowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

5.4. Niezawodna, tania metoda transmisji PLC w sieci trójfazowej niskiego napięcia z zastosowaniem modemów jednofazowych

 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska, Simona Jursová – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, VŠB - Technical University of Ostrava

1.6. Dualizm w podejściu do ochrony danych osobowych

 Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki

5.5. Mikrosieci i odporność

 Agnieszka Jachura, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

2.4. Poprawa wykorzystania mocy cieplnej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez uwzględnienie krótkookresowego zapotrzebowania na ciepło

 Bogdan Kosturkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

1.2. Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego

 Marcin Plis, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.1. Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wy korzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych

 Bartosz Ceran, Radosław Szczerbowski – Politechnika Poznańska

4.3. Współpraca ogniwa paliwowego typu PEMFC z elektrownią wiatrową i ogniwem fotowoltaicznym w hybrydowym systemie wytwórczym

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

3.7. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego

 Aleksandra Górecka - Zbrońska, Agnieszka Kijo - Kleczkowska – Politechnika Częstochowska

1.4. Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce

 Andrzej Adamkiewicz, Mateusz Przybyła – Akademia Morska w Szczecinie

1.8. Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu

 Jan Wrona, Dawid Taler, Marek Prymon – Politechnika Krakowska

1.6. Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych

 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katarzyna Zwarycz-Makles – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

4.7. Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego

 Michał Turski, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

4.2. Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

2.1. Tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach

 Michał Turski, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

2.3. Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano - instalacyjnym

 Robert Starczyk, Dariusz Urbaniak, Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał – Politechnika Częstochowska

3.6. Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza na przykładzie ciepłowni akademickiej

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przymysław Szulim – Politechnika Warszawska

4.6 Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga

 Wojciech Grządzielski, Grzegorz Wielgus, Adam Jaśkowski – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2.2 Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci

 Robert Magier – Transition Technologies SA

3.1 Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej – rozwój rynku gazu w Polsce

Strony