Polityka prywatności

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych, jako Klienta firmy KAPRINT (kaprint.pl, rynek-energii.pl), zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem danych osobowych Klienta wydawnictwa KAPRINT jest:
KAPRINT Henryk Kaproń
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
info@kaprint.pl
tel. 503-848-847
NIP: 712-106-57-00

Jedynymi podmiotami, którym dane są przekazywane w trakcie realizacji umowy są te, które współuczestniczą w jej wykonywaniu.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Klienta podczas zakładania konta w na stronach www.kaprint.pl, www.rynek-energii.pl, a także w czasie rejestracji udziału w konferencjach organizowanych przez KAPRINT, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Jak również drogą mailową, lub telefonicznie w przypadku zamówień składanych w takiej formie.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży towarów/usług w sklepie internetowym www.kaprint.pl, www.rynek-energii.pl a tym samym świadczyć usługę:

-    Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy zamówienia,
-    adres email, login, hasło, telefon oraz NIP (opcjonalnie).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo KAPRINT
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszymi klientami w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem Klienta, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży,
 • obsługi zwrotów i reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kieruje Klient (np. przez formularz kontaktowy, formularz rejestracji w konferencji),
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy sprzedaży, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
 • przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Wysyłanie informacji w celach marketingowych wymaga oddzielnej zgody każdorazowo wyrażanej w takich przypadkach.

Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: info@kaprint.pl

Jakie Klient ma uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Klienta, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z nim oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego GIODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO.