Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2015

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Arkadiusz Szczęśniak, Janusz Lewandowski, Marcin Wołowicz – Politechnika Warszawska

1.12 Budowa i implementacja zaawansowanego modelu stałotlenkowego elektrolizera

 Marcin Malec, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński – Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN

1.4. Ocena żywotności jednostek wytwórczych bazujących na węglu brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych

 Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz – Politechnika Śląska

1.6. Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2

 Marta R. Jabłońska, Krzysztof Billewicz, Simona Jursová – Uniwersytet Łódzki, Politechnika Wrocławska, VŠB-Technical University of Ostrava Centre ENET

2.1. Analiza porównawcza zachowań konsumenckich w zakresie zużywania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i w miejscach pracy

 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska, Simona Jursová – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, VŠB-Technical University of Ostrava Centre ENET

2.2. Rozdwojenie jaźni? – różnice zachowań osób w zakresie poszanowania energii w domu i w miejscu pracy

 Dariusz Bober – PZZ Lubella Sp. z o.o.

2.3 Kontrola rozpływu mediów energetycznych w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku

 Piotr Miller, Marek Wancerz, Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

2.8. Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw EAZ

 Tadeusz Olkuski, Edmund Ciesielka, Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza

3.4 Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

4.2. Narzędzia WEB 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

4.3. Badanie i analiza wydajności sieci pod kątem przesyłu danych

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

4.5. Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

4.7. Możliwość wykorzystania technologii Internetu rzeczy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

5.3. Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju

 Maciej Fajfer – Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

5.4. Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego

 Przemysław Kaszyński, Jacek Kamiński, Marcin Malec – Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN

5.6. Reprezentacja zapotrzebowania na moc w długoterminowych modelach systemów energetycznych

 Anna Gawlak, Jerzy Szkutnik – Politechnika Częstochowska

5.7. Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych