Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

3.2 Technologie kriogeniczne w systemach uz datniania gazów

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,Uniwersytet Rzeszowski

3.3 Bezpieczeństwo energetyczne Danii

 Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3.4 Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju

 Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1.3 Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT

 Przemysław Kołodziejak – Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

4.2 Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

1.6 Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

 Paweł Bućko – Politechnika Gdańska

4.3 Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk – Politechnika Śląska

1.8 Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES

 Dariusz Bober – PZZ Lubella Sp. z o.o.

2.3 Kontrola rozpływu mediów energetycznych w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku

 Tadeusz Olkuski, Edmund Ciesielka, Adam Szurlej – Akademia Górniczo-Hutnicza

3.4 Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej

 Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz – Politechnika Śląska

1.6. Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

5.3. Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju

 Marta R. Jabłońska, Krzysztof Billewicz, Simona Jursová – Uniwersytet Łódzki, Politechnika Wrocławska, VŠB-Technical University of Ostrava Centre ENET

2.1. Analiza porównawcza zachowań konsumenckich w zakresie zużywania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i w miejscach pracy

 Maciej Fajfer – Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

5.4. Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego

 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska, Simona Jursová – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, VŠB-Technical University of Ostrava Centre ENET

2.2. Rozdwojenie jaźni? – różnice zachowań osób w zakresie poszanowania energii w domu i w miejscu pracy

 Przemysław Kaszyński, Jacek Kamiński, Marcin Malec – Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN

5.6. Reprezentacja zapotrzebowania na moc w długoterminowych modelach systemów energetycznych

 Piotr Miller, Marek Wancerz, Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

2.8. Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw EAZ

 Anna Gawlak, Jerzy Szkutnik – Politechnika Częstochowska

5.7. Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

4.2. Narzędzia WEB 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

4.3. Badanie i analiza wydajności sieci pod kątem przesyłu danych

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Arkadiusz Szczęśniak, Janusz Lewandowski, Marcin Wołowicz – Politechnika Warszawska

1.12 Budowa i implementacja zaawansowanego modelu stałotlenkowego elektrolizera

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

4.5. Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej

 Marcin Malec, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński – Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN

1.4. Ocena żywotności jednostek wytwórczych bazujących na węglu brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

4.7. Możliwość wykorzystania technologii Internetu rzeczy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych

 Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Michał Bajor

2.5. Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim

3.3. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski

 Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek

A.4. Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych

 Janusz Chojnacki

1.0. Rynek Ciepła: współpracować czy konkurować ?

 Piotr Cisek, Paweł Ocłoń, Marcin Pilarczyk

A.5. Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV dowyprowadzenia mocy z elektrowni

 Bogusław Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz

1.3. Rynek Ciepłowniczy w Polsce

Strony