O firmie

Firma KAPRINT prowadzi działalność wydawniczą i reklamową oraz zajmuje się obsługą i organizacją konferencji.

Firma KAPRINT oferuje:

- opracowanie merytoryczne i redakcyjne biuletynów informacyjnych i folderów

- wykonywanie analiz ekonomicznych dla przedsiębiorstw energetyki zawodowej i ciepłownictwa

- szkolenia marketingowe

- usługi w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania

- tłumaczenia tekstów obcojęzycznych

Adres firmy:
KAPRINT 
Redakcja Rynku Energii 
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
NIP: 712-106-57-00
tel./fax:(+48) 503-848-847 
infoatkaprint.pl
https://www.rynek-energii.pl

konto: 
nr 53124023821111000038952340