Zespół Redakcyjny

REDAKCJA

prof. dr hab. Henryk Kaproń
Redaktor Naczelny
henryk.kapronatkaprint.pl

dr Danuta Kaproń
Zastępca Redaktora Naczelnego
danuta.kapronatkaprint.pl

mgr inż. Janusz Buchoski
Sekretarz Redakcji
janusz.buchoskiatkaprint.pl

mgr inż. Tomasz Kaproń
Wsparcie IT
tomasz.kapronatkaprint.pl

WSPÓŁPRACA

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski
Problematyka rynku energii elektrycznej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Problematyka rynku gazu

prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
Problematyka rynku ciepła