Czasopismo - Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Wojciech Budzianowski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Marek Garbicz, Szkoła Główna Handlowa
prof. Manuel Graña, The University of the Basque Country, Hiszpania
prof. Motoo Ishikawa, Tsukuba University, Japonia
prof. Pavel Kolat, Technical University of Ostrava, Czechy
dr hab. inż. Jacek Kamiński, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Irena Malinowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowiskiej
prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
prof. Michele Pagano, University of Pisa, Włochy
prof. dr hab. inż. Józef Paska, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska
prof. dr Jan Napoleon Saykiewicz, Duquesne University, Pittsburgh, USA
dr inż. Eugeniusz M. Sroczan, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jan Stępień, Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Styczyński, Uniwersytet w Mgdeburgu
dr Krzysztof Zamasz, Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej
dr hab. inż. Wiesław Zima, Politechnika Krakowska