Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Adam Milejski

2.5. Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych

 Janusz Lichota

1.2. Jutro energetyki

 Dawid Taler, Piotr Cisek, Jarosław Tokarczyk

3.3. Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

4.1. Przyszłość polskiej energetyki na tle projektów foresight

 Piotr Pałka, Radosław Schoeneich – Politechnika Warszawska

1.3. System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

4.2. Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.4. Analiza wpływu poziomu emisji sygnałów radiowych na skuteczność akwizycji danych w sieciach WSN

 Roman Guła, Jerzy Szkutnik – Tauron Dystrybucja SA, Politechnika Częstochowska

4.4. Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

4.7. Praktyczne aspekty statystycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

 Leszek Borzemski, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.6. Prognozowanie wydajności sieci Web za pomocą estymacyjnych metod krigingu

 Izabela Żółtowska – Politechnika Warszawska

5.3. Elastyczność popytu w modelu wyceny minimalizującym rekompensaty: analiza obrotu przy dyskretnych zmiennych i ograniczeniach sieciowych

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

3.2. Prawo do informacji

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

5.5. Kontrola pracy mikroźródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

3.3. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną

 Maciej Dzikuć – Uniwersytet Zielonogórski

6.1. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego

 Michał Wierzbowski, Błażej Olek – Politechnika Łódzka

3.6. Optymalizacja jako element „Smart Grid”

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej – Akademia GórniczoHutnicza

5.2. Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 roku

 Paweł Ziółkowski, Witold Zakrzewski, Daniel Sławiński, Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.1. Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Adam Szurlej, Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.3. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście celów polityki energetycznej

 Wiesław Janik, Artur Paździor – Politechnika Lubelska

4.5. Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych

 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała - Politechnika Śląska

B.5. Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych poziomych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła

 Robert Sekret, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

B.1. Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa

 Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka – Akademia Górniczo-Hutnicza

B.7. Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła. Studium przypadku

 Łukasz Bartela, Dorota Mikosz – Politechnika Śląska

2.1. Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji CO2

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk – Politechnika Śląska

A.1. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska

4.3. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Sebastian Werle – Politechnika Śląska

A.5. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

4.6. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych

Strony