Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Krzysztof Billewicz

1.6. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Marcin Szega

2.1. Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze

 Marcin Szega

2.2. Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

4.1. Przyszłość polskiej energetyki na tle projektów foresight

 Piotr Pałka, Radosław Schoeneich – Politechnika Warszawska

1.3. System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

4.2. Wybrane aspekty planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.4. Analiza wpływu poziomu emisji sygnałów radiowych na skuteczność akwizycji danych w sieciach WSN

 Roman Guła, Jerzy Szkutnik – Tauron Dystrybucja SA, Politechnika Częstochowska

4.4. Analiza rozwoju sieci dystrybucyjnej przy wykorzystaniu linii tymczasowej

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

4.7. Praktyczne aspekty statystycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

 Leszek Borzemski, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.6. Prognozowanie wydajności sieci Web za pomocą estymacyjnych metod krigingu

 Izabela Żółtowska – Politechnika Warszawska

5.3. Elastyczność popytu w modelu wyceny minimalizującym rekompensaty: analiza obrotu przy dyskretnych zmiennych i ograniczeniach sieciowych

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

3.2. Prawo do informacji

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

5.5. Kontrola pracy mikroźródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

3.3. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną

 Maciej Dzikuć – Uniwersytet Zielonogórski

6.1. Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego

 Michał Wierzbowski, Błażej Olek – Politechnika Łódzka

3.6. Optymalizacja jako element „Smart Grid”

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej – Akademia GórniczoHutnicza

5.2. Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 roku

 Paweł Ziółkowski, Witold Zakrzewski, Daniel Sławiński, Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.1. Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza

 Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2.4. Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli typu CFM

 Adam Szurlej, Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.3. Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście celów polityki energetycznej

 Wiesław Janik, Artur Paździor – Politechnika Lubelska

4.5. Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych

 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała - Politechnika Śląska

B.5. Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych poziomych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła

 Robert Sekret, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

B.1. Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa

 Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka – Akademia Górniczo-Hutnicza

B.7. Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła. Studium przypadku

 Łukasz Bartela, Dorota Mikosz – Politechnika Śląska

2.1. Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji CO2

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk – Politechnika Śląska

A.1. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska

4.3. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Sebastian Werle – Politechnika Śląska

A.5. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

4.6. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych

Strony