Prezentacje Rynek Ciepła, Rynek Gazu 2017

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Janusz Kotowicz – Politechnika Śląska

1.1 Rozwój technologii magazynowania energii w paliwach gazowych

 Andrzej Rudzki – Zakład Gazowniczy w Zabrzu

1.2 Ocena poziomu ryzyka eksploatacji gazociągów

 Janusz Kotowicz, Marcin Job – Politechnika Śląska

1.3 Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin

 Przemysław Kołodziejak, Krzysztof Badyda, Łukasz Szabłowski – Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach, Politechnika Warszawska

1.4 Analiza możliwości adaptacji skraplacza bloku gazowo-parowego dawnej EC Starachowice do roli wymiennika ciepłowniczego dla potrzeb EC w Siedlcach

 Romuald Redzicki – Politechnika Warszawska

1.6 Wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą w instalacjach hydraulicznego odpopielania bloków energetycznych

 Bartosz Ceran, Radosław Szczerbowski – Politechnika Poznańska

1.9 Nowy model rynku ciepła z wykorzystaniem energetyki prosumenckiej

 Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz – Politechnika Śląska

2.2 Model numeryczny elementarnego termoakustycznego urządzenia chłodniczego

 Wojciech Grządzielski, Marcin Dziadowiec, Tomasz Blacharski – PSG Sp. z o.o.

2.2a Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem (LNG/LBG)

 Tomasz Iluk – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

2.3 Integracja instalacji zgazowania biomasy z siecią cieplną

 Michał Jarosławski, Wojciech Grządzielski, Maciej Kozłowski, Tomasz Blacharski – PSG Sp. z o.o.

2.3a Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych

 Bartosz Chwieduk – Politechnika Warszawska

2.4 Analiza możliwości wykorzystania mikroinstalacji fotowoltaicznej do zasilania pompy ciepła

 Przemysław Starzec, Joanna Rudniak, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

2.5 Badania efektywności ekonomicznej magazynu chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód w systemie chłodzenia budynku

 Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz – Kancelaria Prawna BTK-Legal

2.5a Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz – Kancelaria Prawna BTK-Legal

 Adam Szelągowski – Politechnika Warszawska

2.6 Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych

 Piotr Krawczyk, Aleksandra Mikołajczak, Marcin Wołowicz, Krzysztof Badyda, Michalina Gruszecka – Politechnika Warszawska

2.6a Wpływ wybranych parametrów na pracę instalacji do magazynowania energii w kawernowychpodziemnych magazynach gazu

 Włodzimierz Bieliński – UTP w Bydgoszczy

2.7 Wybrane obiekty krajowego systemu paliwowo-energetycznego jako odbiorcy energii elektrycznej

 Kamil Futyma – Politechnika Warszawska

3.1 Analiza możliwości zwiększenia mocy ciepłowniczej elektrociepłowni w okresie szczytowego zapotrzebowania na ciepło

 Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska

3.5 Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym

 Daniel Smykowski – Politechnika Wrocławska

3.8 Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w akumulatorze ciepła z materiałem zmiennofazowym

 Tomasz Żarnowski – Politechnika Warszawska, Veolia Energia Warszawa

3.9 Wpływ awarii rurociągów ciepłowniczych na stan izolacji włóknistych