Prezentacje - Rynek Ciepła 2012

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Waldemar Szulc – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

1.1. Rynek ciepła – wyzwania dla generacji

 Paweł Bogusławski – Urząd Regulacji Energetyki

1.2. Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa

 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki – Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska

1.5. Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego

 Łukasz Bartela, Dorota Mikosz – Politechnika Śląska

2.1. Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji CO2

 Joanna Ferdyn-Grygierek – Politechnika Śląska

3.3. Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego

 Paweł Michnikowski – ALMOT-ECO bis Sp. z o.o.

3.7. Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym

 Piotr Lis, Anna Lis, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

3.8. Aspekty analitycznego monitorowania zużycia ciepła w lokalnej zbiorowości budynków

 Adam Milejski, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.2. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska

4.3. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

4.6. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych

 Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska

4.7. Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczach energetycznych

 Artur Szajding, Tadeusz Telejko, Marcin Rywotycki, Monika Kuźnia – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.8. Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk – Politechnika Śląska

A.1. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

 Sebastian Werle – Politechnika Śląska

A.5. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Robert Sekret, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

B.1. Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa

 Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała - Politechnika Śląska

B.5. Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych poziomych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła

 Jacek Zimny, Piotr Michalak, Krzysztof Szczotka – Akademia Górniczo-Hutnicza

B.7. Efektywność energetyczna hybrydowego systemu ogrzewania budynku szkolnego z pompą ciepła. Studium przypadku