Oferta reklamowa

Prezentacja firm w czasopiśmie Rynek Energii:

Artykuł sponsorowany
Za opublikowanie 4-5 stronicowego artykułu w czasopiśmie firma wnosi opłatę w wysokości 1000,-zł (23% VAT).

Dystrybucja folderów reklamowych firm
Koszt dystrybucji wynosi 1000,-zł (23% VAT).

Reklama
Reklamę należy dostarczyć w formie nadającej się bezpośrednio do druku lub przesłać ją w dowolnym formacie graficznym na adres redakcji  . Decyzja o zamieszczeniu reklamy barwnej na okładce czasopisma podejmowana jest po otrzymaniu przez redakcję projektu przewidzianej reklamy. Zamówienia na reklamę są przyjmowane do 15 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się numeru.

Prezentacja firm na konferencjach:
- wystąpienie przedstawiciela firmy z prezentacją,
- udział w wystawie,
- reklama w materiałach konferencyjnych,
- dystrybucja materiałów reklamowych,
- sponsorowanie konferencji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących form prezentacji firm na konferencji, warunków cenowych oraz zasad współpracy, należy skontaktować się z redakcją.