Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Helena Rusak – Politechnika Białostocka

1.3. Analiza zużycia energii w gospodarstwach domowych dla potrzeb modelowania lokalnego systemu energetycznego

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Artur Wyrwa – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Edyta Brzychczy - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

4.5. Środowisko obliczeniowe dla energetyki na przykładzie usług dziedzinowych w infrastrukturze PLGrid Plus

 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

1.5. Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach

 Dariusz Całus, Tomasz Odzimek, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska

4.4. Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

6.5. Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego

 Piotr Kiedrowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.6. Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych „ostatniej mili”

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

6.6. Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Tomasz Gidlewski, Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Tomasz Traczyk – Politechnika Warszawska

2.3. Ontologia dla rynku energii

 Dariusz Walkiewicz, Waldemar Cichacz – ALTAR Sp. z o.o.

5.1. Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne dla dostawców usług masowych

 Krzysztof Sławiński, Michał Gandor, Krzysztof Knaś, Barbara Balt, Wojciech Nowak – Politechnika Częstochowska

7.9. Młyn elektromagnetyczny i jego zastosowanie do suszenia węgli

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

2.4. Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji

 Radian Karpuk, Eugeniusz Toczyłowski – Politechnika Warszawska

5.2. Planistyczne i rozliczeniowe bilansowanie pozycji handlowych odbiorców rynku energii elektrycznej

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

2.6. Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

 Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Tomasz Mirowski, Piotr Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

5.6. Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

 Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska

3.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc dla Polski w horyzoncie do 2040 roku

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

6.1. Założenia do projektowania marszrut rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii

 Agnieszka Banaszak-Piechowska, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Arkadiusz Rajs, Mariusz Aleksiewicz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.1. Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie

 Paweł Pistelok – Komel

6.3. Małe elektrownie wodne jako źródło energii

 Agata Filipowska, Karol Fabisz, Wioletta Sokołowska, Tymoteusz Hossa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2.1. Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

4.3. Prognoza obciążeń w sieci Internet jako propozycja umożliwiająca wzrost wydajności w komunikacji smart metering

 Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

6.4. Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych

 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Mieszko Maj, Jarosław Milewski, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

1.3. Społecznie odpowiedzialna energetyka

 Arkadiusz Kępa

3.1. Okna w budynkach - zyski czy straty ciepła?

 Bożena Matusiak

1.4. Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

 Krzysztof Billewicz

1.6. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Marcin Szega

2.1. Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze

 Marcin Szega

2.2. Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego

 Rafał Bernat, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Jan Kucowski, Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz

2.4. Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100

 Jerzy Kondratowicz

1.1. Rozwój kogeneracji – wyzwania dla inwestora

Strony