Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Helena Rusak – Politechnika Białostocka

1.3. Analiza zużycia energii w gospodarstwach domowych dla potrzeb modelowania lokalnego systemu energetycznego

 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Artur Wyrwa – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Edyta Brzychczy - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

4.5. Środowisko obliczeniowe dla energetyki na przykładzie usług dziedzinowych w infrastrukturze PLGrid Plus

 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Jerzy Kuta – Politechnika Warszawska

1.5. Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach

 Dariusz Całus, Tomasz Odzimek, Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska

4.4. Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

6.5. Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego

 Piotr Kiedrowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.6. Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych „ostatniej mili”

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

6.6. Uwarunkowania środowiskowe procesu planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

 Tomasz Gidlewski, Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Tomasz Traczyk – Politechnika Warszawska

2.3. Ontologia dla rynku energii

 Dariusz Walkiewicz, Waldemar Cichacz – ALTAR Sp. z o.o.

5.1. Wsparcie sprzedaży, systemy bilingowe, windykacja i rozwiązania mobilne dla dostawców usług masowych

 Krzysztof Sławiński, Michał Gandor, Krzysztof Knaś, Barbara Balt, Wojciech Nowak – Politechnika Częstochowska

7.9. Młyn elektromagnetyczny i jego zastosowanie do suszenia węgli

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

2.4. Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji

 Radian Karpuk, Eugeniusz Toczyłowski – Politechnika Warszawska

5.2. Planistyczne i rozliczeniowe bilansowanie pozycji handlowych odbiorców rynku energii elektrycznej

 Robert Jędrychowski – Politechnika Lubelska

2.6. Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

 Adam Szurlej, Jacek Kamiński, Tomasz Mirowski, Piotr Janusz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

5.6. Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

 Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska

3.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc dla Polski w horyzoncie do 2040 roku

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

6.1. Założenia do projektowania marszrut rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii

 Agnieszka Banaszak-Piechowska, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Arkadiusz Rajs, Mariusz Aleksiewicz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.1. Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie

 Paweł Pistelok – Komel

6.3. Małe elektrownie wodne jako źródło energii

 Agata Filipowska, Karol Fabisz, Wioletta Sokołowska, Tymoteusz Hossa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2.1. Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

4.3. Prognoza obciążeń w sieci Internet jako propozycja umożliwiająca wzrost wydajności w komunikacji smart metering

 Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

6.4. Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych

 Rafał Bernat, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Jan Kucowski, Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz

2.4. Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100

 Jerzy Kondratowicz

1.1. Rozwój kogeneracji – wyzwania dla inwestora

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Adam Milejski

2.5. Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych

 Janusz Lichota

1.2. Jutro energetyki

 Dawid Taler, Piotr Cisek, Jarosław Tokarczyk

3.3. Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła

 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Mieszko Maj, Jarosław Milewski, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

1.3. Społecznie odpowiedzialna energetyka

 Arkadiusz Kępa

3.1. Okna w budynkach - zyski czy straty ciepła?

 Bożena Matusiak

1.4. Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Strony