Książki

Tytuł Cena
Książka - Uwarunkowania rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem/biometanem 30.00PLN
Książka - Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego 30.00PLN
Książka - Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych 40.00PLN
Książka - Efektywność międzynarodowego handlu enegrią elektryczną 15.00PLN
Książka - Fizyka 30.00PLN
Książka - Praca skraplaczy turbinowych w układach cieplnych bloków energetycznych 25.00PLN
Książka - Gaz ziemny paliwem XXI wieku 30.00PLN
Książka - Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym 20.00PLN
Książka - Budowa i metody kontroli eksploatacji turbin parowych 20.00PLN