Artykuły - pełne wersje

Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Tytuł Cena
Analiza pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej Rynek165/4 6.00PLN
Wpływ regulacji środowiskowych na krajowy sektor energetyczny – ujęcie analityczne Rynek165/1 6.00PLN
Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskich programach wsparcia i rozliczeniach prosumenckich Rynek165/2 6.00PLN
Analiza porównawcza wybranych rozwiązań prosumenckiej energetyki odnawialnej na przykładzie domu jednorodzinnego Rynek165/3 6.00PLN
Assessment of the possibility of using biochar from tomato green parts for energy purposes Rynek165/10 6.00PLN
Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej Rynek165/5 6.00PLN
Metody magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii gazowych Rynek165/6 6.00PLN
Pompa ciepła z układem odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych typu bezpośrednie parowanie/woda Rynek165/7 6.00PLN
Badania termiczne wierzby energetycznej Rynek165/8 6.00PLN
Potential to transform decommissioned mines into pumped-storage power plants Rynek165/9 6.00PLN
Przegląd i rola magazynów ciepła w polskich systemach ciepłowniczych Rynek164/1 6.00PLN
Właściwości cieplne materiałów o strukturze TPMS wykonanych w technologii druku addytywnego SLS Rynek164/2 6.00PLN
Wpływ odzysku ciepła odpadowego spalin z kotła energetycznego na pracę instalacji mokrego odsiarczania spalin Rynek164/3 6.00PLN
Porównanie nowoczesnych wodorowych systemów energetycznych Rynek164/4 6.00PLN
Rozszerzona analiza statystyczna wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego Rynek164/5 6.00PLN
Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej Rynek164/6 6.00PLN
Strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań Rynek164/7 6.00PLN
Opracowanie metodyki korekty naciągów montażowych w rurociągach parowych po przekroczeniu okresu obliczeniowego eksploatacji w celu przedłużenia żywotności rurociągu Rynek164/8 6.00PLN
Working efficiency of a device for washing facades of tall buildings with a stabilization system Rynek164/10 6.00PLN
Modelling of drying agent flow in cross-flow heat exchanger in industrial grain dryer Rynek164/11 6.00PLN
Renewable energy versus energy security: the impact of innovation on the economy Rynek164/9 6.00PLN
Strategia dalszej eksploatacji i obsługi turbin parowych z uwzględnieniem elastycznych warunków pracy bloku węglowego Rynek163/5 6.00PLN
Optymalizacja temperatury ładowania akumulatora ciepła Rynek163/4 6.00PLN
Przegląd metod oczyszczania biogazu do biometanu Rynek163/3 6.00PLN
Modelowanie i testowanie współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Rynek163/2 6.00PLN
Metody ograniczenia niekorzystnych skutków pracy prosumenckich mikroinstalacji wytwórczych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia Rynek163/1 6.00PLN
Wielokryterialna ocena wariantów likwidacji „kopalni”, likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów Rynek163/6 6.00PLN
Recykling zużytych łopat turbin wiatrowych – skala zjawiska dla Polski Rynek163/7 6.00PLN
Wykorzystanie widma szumu kawitacyjnego do badania wodnego roztworu wielkocząsteczkowego polimeru Rynek163/8 6.00PLN
B75 biofuel as opportunity for development of Polish agriculture and transport Rynek163/10 6.00PLN
Assessment of the potential for the use of local waste biomass from selected Polish golf courses in the process of anaerobic digestion Rynek163/11 6.00PLN
Factors shaping implementation of solutions aimed at using photovoltaic cells in large areas in light of Polish conditions Rynek163/12 6.00PLN
Costs and environmental effects of exhaust gas treatment in large combustion plant, case study Rynek163/9 6.00PLN
Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława Rynek162/5 6.00PLN
Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego Rynek162/4 6.00PLN
Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek162/3 6.00PLN
Analiza wstępna wybranych aspektów krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w kontekście dynamicznego rozwoju źródeł odnawialnych Rynek162/2 6.00PLN
Metody obniżania napięcia w sieciach z mikroinstalacjami PV – symulacje w programie PowerFactory Rynek162/1 6.00PLN
Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek162/6 6.00PLN
Wpływ butanolu lub butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe paliwa Rynek162/7 6.00PLN
Analiza uciążliwości hałasu turbin wiatrowych w środowisku pracy Rynek162/8 6.00PLN
Ponoszone opłaty za wodę a konieczność jej oszczędzania Rynek162/9 6.00PLN
Conceptual approach to valuation of climate change in EU countries through the prism of economic activities Rynek162/10 6.00PLN
Thermal studies of polymer waste and coal sludge Rynek162/11 6.00PLN
Dry ice blasting as an effective way of industrial pollutants removal Rynek162/12 6.00PLN
Koncepcja systemu zbiorników izobarycznych na dwutlenek węgla Rynek161/5 6.00PLN
Ocena zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych Rynek161/4 6.00PLN
Ewolucja stanowiska reaktora metanizacji podczas procesu prowadzenia badań laboratoryjnych Rynek161/3 6.00PLN
Magazynowanie energii i energetyka wodorowa jako wynik transformacji energetycznej Rynek161/2 6.00PLN
Gazociąg BALTIC PIPE w perspektywie europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie Rynek161/1 6.00PLN

Strony