Artykuły - pełne wersje

Cena
Dobór strumienia masy wody chłodzącej dla bloku kondensacyjnego przy zmiennym obciążeniu ZET2016/15 6.00PLN
Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną ZET2016/14 6.00PLN
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym ZET2016/13 6.00PLN
Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych ZET2016/12 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe ZET2016/11 6.00PLN
Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy ZET2016/10 6.00PLN
Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i Ukrainie ZET2016/9 6.00PLN
Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji ZET2016/7 6.00PLN
Wpływ mikrogeneracji prosumenckich na straty mocy czynnej w elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ZET2016/6 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym ZET2016/5 6.00PLN
Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej ZET2016/4 6.00PLN
Nowe uwarunkowania w efektywności energetycznej w sektorze dystrybucji energii elektrycznej ZET2016/3 6.00PLN
Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce ZET2016/2 6.00PLN
Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii ZET2016/1 6.00PLN
Błędy w doborze i eksploatacji pomp w układach ciepłowniczych REC2015/11 6.00PLN
Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego REC2015/10 6.00PLN
Układ automatycznego podawania niesortowanej biomasy do kotłów małej mocy REC2015/9 6.00PLN
Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji chłodu REC2015/8 6.00PLN
Wstęp do metodologii numerycznego modelowania obiegów Stirlinga REC2015/7 6.00PLN
Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wykorzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych REC2015/6 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce REC2015/5 6.00PLN
Badania doświadczalne sprawności procesu nagrzewania wody przy różnych źródłach energii REC2015/4 6.00PLN
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła REC2015/3 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię REC2015/2 6.00PLN
Model WACC a proces zarządzania w sektorze ciepłowniczym REC2015/1 6.00PLN
Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami RG2015/1 6.00PLN
Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu RG2015/2 6.00PLN
Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci RG2015/3 6.00PLN
Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku RG2015/4 6.00PLN
Układy do magazynowania energii z wykorzystaniem turbin gazowych RG2015/5 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES RG2015/6 6.00PLN
Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej RG2015/7 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część I RG2015/8 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część II RG2015/9 6.00PLN
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem RG2015/10 6.00PLN
Badania eksperymentalne przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych REC2014/16 6.00PLN
Zastosowanie procesów inżynierskich w dziedzinie produkcji żelaza REC2014/15 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin REC2014/14 6.00PLN
Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych REC2014/13 6.00PLN
Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych REC2014/12 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego REC2014/11 6.00PLN
Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie REC2014/10 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym REC2014/9 6.00PLN
Wykorzystanie paliw alternatywnych w procesach technologicznych REC2014/8 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych REC2014/7 6.00PLN
Analiza porównawcza emisji NOx i SO2 podczas spalania węgla, biomasy oraz ich współspalania REC2014/6 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego REC2014/5 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty rozwoju Smart Grid na terenie Polski REC2014/4 6.00PLN
Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym REC2014/3 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło REC2014/2 6.00PLN

Strony