Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Paweł Bogusławski – Urząd Regulacji Energetyki

1.2. Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa

 Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska

4.7. Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczach energetycznych

 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki – Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska

1.5. Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego

 Artur Szajding, Tadeusz Telejko, Marcin Rywotycki, Monika Kuźnia – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.8. Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

 Joanna Ferdyn-Grygierek – Politechnika Śląska

3.3. Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego

 Waldemar Szulc – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

1.1. Rynek ciepła – wyzwania dla generacji

 Paweł Michnikowski – ALMOT-ECO bis Sp. z o.o.

3.7. Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym

 Piotr Lis, Anna Lis, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

3.8. Aspekty analitycznego monitorowania zużycia ciepła w lokalnej zbiorowości budynków

 Adam Milejski, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.2. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

 Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

4.4. Implementacja ciśnieniowego spalania tlenowego węgla w zintegrowanym układzie energotechnologicznym wytwarzania gazu syntezowego do produkcji metanolu

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.2. Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

1.3. Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rzeszowski

1.5. Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii

 Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt - Akademia Morska w Szczecinie

2.5. Ocena pracy układów energetycznych zbiornikowców LNG przy zasilaniu naturalnie odparowanym gazem ładunkowym

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk – Politechnika Śląska

4.2. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazownia osadów ściekowych

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

2.4. Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla

 Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

3.4. Zagadnienie doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu "Combined Cycle"

 Zbigniew Plutecki, Janusz Lichota – Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska

6.8.  Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego.

 Paweł Ziółkowski, Marcin Lemański, Janusz Badur, Lucjan Nastałek – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

6.13. Wzrost mocy turbiny gazowej za pomocą wtrysku pary na przykładzie turbiny GT8C

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.5. Komputerowe wspomaganie zarządzania elektroenergetyczną infrastrukturą sieciową

 Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.5. Sposób zarządzanie sieciami komunikacyjnymi ostatniej mili w systemach Smart Grid

 Marcin Wołowicz, Krzysztof Badyda, Jaroslaw Milewski – Politechnika Warszawska

5.6. Polymer Exchange Membrane Fuel Cell - a new mathematical model

 Robert Jędrychowski, Piotr Kacejko, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

2.5. Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 Robert Piątek, Marcin Drechny – Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy

3.5. Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE Północ S.A.

 Andrzej Stobiecki – Politechnika Świętokrzyska

1.6. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia

 Włodzimierz Bieliński, Tadeusz Szczepański – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSE-Północ SA

1.8. Zarządzanie przesyłem energii elektrycznej w wybranym łączu prądu stałego

 Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Piotr Pałka – Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Warszawska

4.3. Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski – Politechnika Warszawska

4.7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

1.1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Strony