Prezentacje - Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2017

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Jerzy Zieliński – Uniwersytet Łódzki

1.1 Transactive energy i Internet wszystkiego

 Jakub Kajurek, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Zbigniew Rudowicz – Politechnika Warszawska

1.3 Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę zmodyfikowanego organicznego obiegu Rankine'a

 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel – Politechnika Śląska

1.4 Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy

 Daniel Smykowski, Janusz Lichota – Politechnika Wrocławska

1.5 Analiza termiczna erytrytolu jako materiału zmiennofazowego do akumulacji ciepła

 Jarosław Milewski, Łukasz Szabłowski, Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

1.6 Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza

 Konrad Zuchora – Politechnika Lubelska

1.7 Wybrane elementy technologii kogeneracji w zastosowaniach energetyki rozproszonej

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

1.8 Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne

 Izabela Sadowska – Politechnika Gdańska

2.4 Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią

 Agata Koczorowska-Gazda, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

2.5 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich

 Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec – Politechnika Częstochowska

2.7 Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy NORD POOL i TGE

 Janusz Sowiński, Mateusz Szydłowski – Politechnika Częstochowska

2.8 Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla grupy „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną”

 Marek Kurkowski, Agnieszka Olejniczak, Tomasz Popławski – Politechnika Częstochowska

3.4 Analiza metodologii prognozowania zużycia energii elektrycznej wnętrzowych instalacji oświetleniowych uwzględniających światło dzienne

 Bożena Matusiak – Uniwersytet Łódzki

3.5 Usługa bilansowania lokalnego – business case dla platformy e-balance

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

3.6 Wybrane aspekty realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

4.1 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Klara Sereja – Politechnika Lubelska

4.2 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia

 Maciej Fajfer – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

4.4 Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznym układem automatycznego regulatora napięcia

 Marek Wancerz, Piotr Miller – Politechnika Lubelska

4.5 Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn