Prezentacje - Rynek Gazu 2015

 

1.3 Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT

 Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1.6 Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

1.8 Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES

 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk – Politechnika Śląska

2.2 Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci

 Wojciech Grządzielski, Grzegorz Wielgus, Adam Jaśkowski – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

3.1 Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej – rozwój rynku gazu w Polsce

 Robert Magier – Transition Technologies SA

3.2 Technologie kriogeniczne w systemach uz datniania gazów

 Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

3.3 Bezpieczeństwo energetyczne Danii

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,Uniwersytet Rzeszowski

3.4 Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju

 Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

4.2 Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

 Przemysław Kołodziejak – Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

4.3 Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce

 Paweł Bućko – Politechnika Gdańska

4.6 Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przymysław Szulim – Politechnika Warszawska