Prezentacje - Rynek Ciepła 2015

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Bogdan Kosturkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

1.2. Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego

 Aleksandra Górecka - Zbrońska, Agnieszka Kijo - Kleczkowska – Politechnika Częstochowska

1.4. Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce

 Jan Wrona, Dawid Taler, Marek Prymon – Politechnika Krakowska

1.6. Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych

 Andrzej Adamkiewicz, Mateusz Przybyła – Akademia Morska w Szczecinie

1.8. Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

2.1. Tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach

 Michał Turski, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

2.3. Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano - instalacyjnym

 Agnieszka Jachura, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

2.4. Poprawa wykorzystania mocy cieplnej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez uwzględnienie krótkookresowego zapotrzebowania na ciepło

 Robert Starczyk, Dariusz Urbaniak, Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał – Politechnika Częstochowska

3.6. Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza na przykładzie ciepłowni akademickiej

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

3.7. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego

 Marcin Plis, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.1. Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wy korzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych

 Michał Turski, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

4.2. Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię

 Bartosz Ceran, Radosław Szczerbowski – Politechnika Poznańska

4.3. Współpraca ogniwa paliwowego typu PEMFC z elektrownią wiatrową i ogniwem fotowoltaicznym w hybrydowym systemie wytwórczym

 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katarzyna Zwarycz-Makles – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

4.7. Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego