1. Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku

Development of gas storage segment, changes in the regulatory environment, the operating principles and the role of the segment in the gas market
 Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz
magazynowanie paliw gazowych, liberalizacja rynku gazu, bezpieczeństwo energetyczne

2. Wstępna koncepcja budowy elektrociepłowni przemysłowej zasilanej gazem koksowniczym

Preliminary design of industrial CHP fed with coke oven gas
 Grzegorz Maciej Niewiński
gaz koksowniczy, elektrociepłownia przemysłowa

3. Optymalizacja krajowego miksu energetycznego w kontekście polityki energetycznej

Energy mix optimisation in the eu energy policy context
 Michał Wierzbowski, Błażej Olek, Wojciech Łyżwa
miks energetyczny, optymalizacja, modelowanie systemów energetycznych, polityka energetyczna

4. Ciemna strona efektywności energetycznej

A dark side of the energy efficiency
 Krzysztof Billewicz
efektywność energetyczna, syndrom chorego budynku, jakość powietrza wewnętrznego, diody LED

5. Koncepcja cyfrowego symulatora układów elektrycznych pracującego w czasie rzeczywistym opartego na procesorach sygnałowych

Conception of the real time digital simulator of electric circuits based on the DSP
 Maciej Fajfer
symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wieloprocesorowy, obliczenia równoległe, symulacja układów elektrycznych

6. Strata ciepła na wentylację i sposoby jej zmniejszenia

Ventilation heat loss and methods for its reduction
 Arkadiusz Kępa
ogrzewanie, efektywność energetyczna, strata ciepła na wentylację

7. Możliwości wykorzystania solarów na przykładzie ciepłowni akademickiej

The possibility of using solar panels on the example of academic power
 Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał, Rafał Wyczółkowski, Robert Starczyk
ciepłownia, instalacje solarne, alternatywne źródła energii

8. Modelowanie procesów redukcji tlenków azotu w spalinach bloków węglowych

Modeling of NOx reduction in flue gases of coal-fired units
 Tadeusz Chmielniak, Paweł Pilarz
odazotowanie spalin, selektywna redukcja katalityczna, SCR: High-dust, Low-dust, Low-dust Tail-end

9. Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV do wyprowadzenia mocy z elektrowni

Thermal analysis of operating conditions for the 400 kV underground power cable transmission line as a power plant delivery system
 Piotr Cisek, Paweł Ocłoń, Marcin Pilarczyk
podziemna linia kablowa, przewodzenie ciepła, obciążalność prądowa kabli, kable wysokiego napięcia

10. Kontrola napięcia i mocy biernej w niestabilnych źródłach wytwarzania pracujących w sieciach wysokiego napięcia

Voltage and reactive power control with dispersion sources in HV network
 Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská, Anna Konstanciak, Ivan Šperlín
moc czynna, moc bierna, turbina wiatrowa, sieć energetyczna, dystrybucja energii

11. Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta?

Prosumer - friend, enemy or only enthusiast?
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
odnawialne źródła energii, prosument, mikrogeneracja, fotowoltaika, systemy wsparcia

12. Legislacyjne wsparcie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Republice Czeskiej i w Polsce

Legislative support for exploitation of alternative energy sources in Czech Republic and Poland
 Simona Jursová, Manuela Ingaldi, Edyta Kardas
odnawialne źródła energii, legislacyjne wsparcie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, instrumenty ekonomiczne

13. Aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski

Aspects of support and development of distributed microcogeneration in Poland
 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim
mikrokogeneracja, silnik Stirlinga, generacja rozproszona

14. Badania eksperymentalne niskotemperaturowej minisiłowni parowej z czynnikiem organicznym

Experimental investigation of low-temperature organic vapour power plant
 Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Władysław Nowak
ORC, elektrownia niskotemperaturowa, czynnik organiczny R227ea

15. Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC

Coal-fired municipal heating plant in cooperation with Organic Ranikine Cycle
 Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz, Michał Bajor
ciepłownia miejska, organiczny obieg Rankine’a, odzysk energii cieplnej, analiza egzergetyczna

16. Wykorzystanie wykładnika Hursta do przewidywania niestabilności generacji wiatrowej

Use of Hurst exponent to predict instability of wind generation
 Tomasz Popławski, Piotr Szeląg
prognozowanie, wykładnik Hursta, energetyka wiatrowa

17. Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego

Briquetting lignite with biomass to order receive composite fuel
 Andrzej Janewicz, Bogdan Kosturkiewicz
węgiel brunatny, biomasa, paliwa kompozytowe, brykietowanie, termiczna utylizacja

18. Economic evaluation of business opportunities in a local heat market - a simulation approach

Symulacja jako narzędzie wspomagania decyzji w procesie oceny efektywności ekonomicznej alternatyw inwestycyjnych dostępnych na rynku lokalnym
 Krzysztof Zamasz
combined-heat-and-power plants (CHP plants), simulation, heat market, business relations

19. The impact of the delta work mode of wind power generation on electrical energy costs

Wpływ pracy delta mode generatorów wiatrowych na koszty wytwarzania energii elektrycznej
 Michał Połecki, Bartosz Kozłowiec, Bartosz Gazda
wind power plant, renewable energy, costs, delta mode

20. Profitability criteria of partial cogeneration in nuclear power plant

Kryteria opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej
 Marcin Jaskólski, Andrzej Reński, Kazimierz Duzinkiewicz, Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak
nuclear power plant, profitability analysis, nuclear cogeneration