1. Rozwój rynku energii elektrycznej unii europejskiej

Development of electricity market of the European Union
 Tomasz Motowidlak

2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową dla Polski do 2040 roku

Forecast demand for energy and peak power for Poland to the year 2040
 Tomasz Popławski

3. Zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie

IT resources management
 Arkadiusz Rajs, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Agnieszka Banaszak-Piechowska, Mariusz Aleksiewicz

4. Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych „ostatniej mili”

Four ways towards more efficient last-mile smart metering communication systems
 Piotr Kiedrowski

5. Wykorzystanie sterowników PLC, jako źródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy

Programmable logic controllers used as information sources for systems to supervise operation of small-scale generation sources
 Robert Jędrychowski

6. Planistyczne i rozliczeniowe bilansowanie pozycji handlowych odbiorców rynku energii elektrycznej

Planning and billing balancing of customers trading positions on the electricity market
 Radian Karpuk, Eugeniusz Toczyłowski

7. Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach

Role of installations based on heat pumps cycles in virtual power plants
 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz, Jerzy Kuta

8. Analiza zużycia energii paliw w gospodarstwach domowych dla potrzeb modelowania lokalnego systemu energetycznego

Analysis of energy consumption of households for modelling of local energy systemAnalysis of the use of an on-grid photovoltaic system for production of electric energy in a residential building
 Helena Rusak

9. Analiza wykorzystania instalacji fotowoltaicznej typu on-grid do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym

Analysis of the use of an on-grid photovoltaic system for production of electric energy in a residential building
 Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik, Agata Włóka, Michał Zieliński

10. Efektywność energetyczna na rynku ciepła

Energy efficiency on heating market
 Bożena Ewa Matusiak

11. O projektowaniu trigeneracji

Design of tri-generation
 Janusz Lichota, Maciej Chorowski

12. Unbundling informacyjny operatora systemu gazowego będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo

Information unbundling of gas system operator being part of vertically integrated undertaking
 Tomasz Brzeziński

13. Analiza skumulowanych strat egzergii zintegrowanej elektrowni pracującej według technologii spalania tlenowego

Analysis of cumulative exergy losses of an integrated oxy-fuel conbustion power plant
 Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz

14. Analiza ryzyka inwestycyjnego związanego z wdrożeniem technologii separacji CO2 w nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej

Risk analysis related to the implementation of a CO2 separation technology in a coal-fired supercritical combined heat and power plant
 Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz

15. Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu

Energy analysis of CO2 capture installation including the work at variable load
 Krzysztof Bochon, Tadeusz J. Chmielniak

16. Analiza pracy bloku „CCS ready” zintegrowanego z wychwytem co2 ze spalin dla różnej energochłonności MEA

An analysis of the operation of a “ccs ready” power plant integrated with CO2 capture from flue gases for different energy consumption of MEA
 Henryk Łukowicz, Marcin Mroncz

17. Analiza warunków pracy skraplacza energetycznego z wykorzystaniem pomiarów i modelu aproksymacyjnego

Analysis of the working conditions of a steam condenser using measurements and an approximation model
 Rafał Laskowski, Adam Smyk

18. Współpraca bloku gazowo – parowego z obiegiem ORC

Combined power plant in cooperation with ORC
 Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor, Karolina Barcicka

19. Doświadczenia z rozruchu demonstracyjnej instalacji zgazowania biomasy o mocy 1,5 MW

Exploitation experience from start-up of 1.5MW power demonstrative installation for biomass gasification
 Aleksander Sobolewski, Tomasz Iluk

20. Metodyka analizy rentowności inwestycji fotowoltaicznych

The methodology of PV investment profitability analysis
 Leszek Pstraś

21. Młyn elektromagnetyczny i jego zastosowanie do suszenia węgli

Electromagnetic mill and its application for coal drying process
 Krzysztof Sławiński, Michał Gandor, Krzysztof Knaś, Barbara Balt, Wojciech Nowak

22. Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego

The economic aspects of the shale gas production on the basis of the North American market experiences
 Maciej Kaliski, Marcin Krupa, Andrzej Sikora, Adam Szurlej