Artykuły


Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Buk

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk
Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

Analiza termiczna paliwa węglowego

Thermal analysis of coal fuel
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

Wpływ regulacji środowiskowych na krajowy sektor energetyczny – ujęcie analityczne

Impact of environmental regulations on national energy sector - analytical approach
Mariusz Kudełko
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej

Performance characteristics of combined wind farm and photovoltaic
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Potential to transform decommissioned mines into pumped-storage power plants

Potencjał przekształcenia zlikwidowanych kopalń w elektrownie szczytowo-pompowe
Maria Bałazińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Metody magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii gazowych

Methods of storing electricity with use of gas technologies
Marcin Wołowicz
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskich programach wsparcia i rozliczeniach prosumenckich

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of application of polish support schemes
Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Analiza porównawcza wybranych rozwiązań prosumenckiej energetyki odnawialnej na przykładzie domu jednorodzinnego

Comparative analysis of selected prosumer renewable energy solutions for a single-family residential house
Adrian Kędzierski, Sławomir Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Pompa ciepła z układem odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych typu bezpośrednie parowanie/woda

Heat pump with oil recovery system in direct evaporation/water ground evaporators
Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Badania termiczne wierzby energetycznej

Thermal analysis of energy willow
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin Gajek, Magdalena Szumera
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Analiza pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej

Analysis of the operation of a 100 kW photovoltaic installation
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Assessment of the possibility of using biochar from tomato green parts for energy purposes

Ocena możliwości wykorzystania biowęgla z części zielonych pomidorów do celów energetycznych
Bryan Romankiewicz, Michał Reguła, Rafał Różański, Aleksander Rodak , Mateusz Jajczyk , Magdalena Szarek, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Paulina Wojtko, Krzysztof Kawa
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

Opracowanie metodyki korekty naciągów montażowych w rurociągach parowych po przekroczeniu okresu obliczeniowego eksploatacji w celu przedłużenia żywotności rurociągu

Development of methodology for correcting installation tensions in steam pipelines after design service life is exceeded in order to extend life of the pipeline
Dariusz Mężyk
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Przegląd i rola magazynów ciepła w polskich systemach ciepłowniczych

The overview and the role of thermal energy storages in Polish district heating systems
Tomasz Minkiewicz
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Renewable energy versus energy security: the impact of innovation on the economy


Mantas Svazas, Valentinas Navickas, Raimondas Paskevicius, Yuriy Bilan, Laszlo Vasa
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Właściwości cieplne materiałów o strukturze TPMS wykonanych w technologii druku addytywnego SLS

Thermal properties of materials with TPMS structure made with SLS additive printing technology
Beata Anwajler, Mikołaj Szkudlarek
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Porównanie nowoczesnych wodorowych systemów energetycznych

Comparison of modern hydrogen power systems
Mateusz Brzęczek, Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Modelling of drying agent flow in cross-flow heat exchanger in industrial grain dryer

Modelowanie przepływu czynnika suszącego w krzyżowym wymienniku ciepła w przemysłowej suszarni ziarna zbóż
Bernard Knutel, Błażej Gaze, Mateusz Jajczyk, Przemysław Bukowski, Marta Potempska, Katarzyna Sielawska
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Biogas and biomethane: potential and challenges in the context of energy transformation
Zbigniew Rogala, Michał Stanclik, Dariusz Łuszkiewicz, Ziemowit Malecha, Maciej Chorowski
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023

Rozszerzona analiza statystyczna wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego

Extended statistical analysis of the results of solar radiation intensity measurements
Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska, Joanna Kreft-Korda, Sławomir Grabarczyk
opublikowany w: Rynek Energii 1(164)/2023