Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Safe use of electrical power devices and equipment used on site Rynek152/9 6.00PLN
Influence of cooling water temperature on performance of EPR nuclear power plant Rynek152/8 6.00PLN
Wodór jako brakujące ogniwo? Rynek151/1 6.00PLN
Ekonomiczne i techniczne skutki przepływu mocy biernej z obiektów wyposażonych w zaawansowane układy elektroniczne Rynek151/2 6.00PLN
Optymalizacja przepływu wody chłodzącej dla niskich obciążeń bloku kondensacyjnego z uwzględnieniem bloków ciepłowniczych Rynek151/3 6.00PLN
Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów przepływu wody w rurociągach Rynek151/4 6.00PLN
Analiza ryzyka i bezpieczeństwa pracy odpylacza elektrostatycznego jako elementu procesu rozpoznawania stanu technicznego Rynek151/5 6.00PLN
Analiza przydatności różnych rodzajów filtrów do oczyszczania powietrza z pyłów w dużych aglomeracjach miejskich Rynek151/6 6.00PLN
Analiza wpływu cen pozwoleń do emisji CO2 oraz cen energii elektrycznej na koszty produkcji ciepła w źródłach skojarzonych Rynek151/7 6.00PLN
Innowacyjna oferta wielofunkcyjnych deemulgatorów do odsalania ropy naftowej w elektrodehydratorach w rafineriach Rynek151/8 6.00PLN
Technical diagnosis as an important engineering tool of electrical power facilities Rynek151/9 6.00PLN
On the issue of waste-free combustion of ekibastuz coal and utilization of carbon dioxide in waste gases Rynek151/10 6.00PLN
Biomass of natural floodplains as an eco-innovative element of civic energy in the context of social perception of prosumer Rynek151/11 6.00PLN
Wychwyt wodoru z gazu ziemnego przy użyciu technologii membranowych Rynek150/5 6.00PLN
Silnik Stirlinga jako element układów mikrokogeneracyjnych Rynek150/4 6.00PLN
Mobilne dostawy ciepła do odbiorców końcowych zlokalizowanych w obszarze poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej Rynek150/3 6.00PLN
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie Rynek150/2 6.00PLN
Porównanie parametrów pracy kilku wybranych instalacji PV zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim Rynek150/1 6.00PLN
Sprawność instalacji do produkcji amoniaku i metanolu Rynek150/6 6.00PLN
Wyznaczanie parametrów pojedynczego pęcherza gazowego wznoszącego się w ciekłym metalu i poprzecznym polu magnetycznym impulsową, ultradźwiękową metodą echa Rynek150/7 6.00PLN
Wpływ modyfikowanego gipsu budowlanego na poprawę termoizolacyjności przegród budowlanych i energooszczędność Rynek150/8 6.00PLN
Innowacyjny pakiet inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator, do wodnych instalacji chłodzących w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, wydobywczym i energetycznym Rynek150/9 6.00PLN
Virtual power plants - types and development opportunities Rynek150/10 6.00PLN
Analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with emphasis on ensuring operational reliability Rynek150/11 6.00PLN
Analysis of mode-adjustment tests of boiler TПП-312A Uglegirsk TPP with correction of mode maps Rynek150/12 6.00PLN
Koncepcja krótkoterminowego prognozowania warunków pogodowych na potrzeby sektora energetyki Rynek149/5 6.00PLN
Wytwarzanie SNG i metanolu na bazie zielonego wodoru Rynek149/4 6.00PLN
Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o klastry, elektrownie wirtualne i mikrosieci energetyczne Rynek149/3 6.00PLN
Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna Rynek149/2 6.00PLN
Transformacja krajowego rynku gazu ziemnego – aspekty strukturalne i regulacyjne Rynek149/1 6.00PLN
Ewaluacja układu mikrokogeneracyjnego współpracującego z zasobnikiem energii elektrycznej Rynek149/6 6.00PLN
Opłacalność ekonomiczna modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej Rynek149/7 6.00PLN
Porównanie parametrów fazy gazowej poruszającej się w przepływie łańcuchowym w ciekłym metalu w polu i bez pola magnetycznego Rynek149/8 6.00PLN
Wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych Rynek149/9 6.00PLN
Assessment of the development of demand side response services in European Union countries Rynek149/10 6.00PLN
Cold storage in a sorption beds as an effective solution enabling averaging of daily energy consumption Rynek149/11 6.00PLN
Application of expeller vanes for balancing axial force in centrifugal pumps Rynek149/12 6.00PLN
Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków Rynek148/5 6.00PLN
Zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie modelu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie Rynek148/4 6.00PLN
Rynek gazu ziemnego na Ukrainie – wybrane aspekty Rynek148/3 6.00PLN
Analiza symulacyjna skutków działań aktywnego popytu z uwzględnieniem urządzeń domowych użytkownika Rynek148/2 6.00PLN
Modelowanie rynku energii elektrycznej dla analiz finansowych projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym Rynek148/1 6.00PLN
Dobór strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dla bloku 200 MW Rynek148/6 6.00PLN
Magazynowanie energii z prosumenckiej siłowni wiatrowej w cieple z wykorzystaniem zasobnika buforowego z PCM Rynek148/7 6.00PLN
A comparative study on electric and gas engine heat pump Rynek148/12 6.00PLN
Modelling electricity production structure in Poland Rynek148/11 6.00PLN
Analysis of a micro oxy gas turbine for variable oxidizer and fuel parameters Rynek148/10 6.00PLN
Analiza porównawcza efektywności procesu redukcji kwasowych gazów za pomocą metody wtrysku suchego sorbentu do kanału spalin Rynek148/9 6.00PLN
Quo vadis - dokąd zmierzasz - ludzkości? Rynek148/8 6.00PLN
Zmiana struktury systemu energetycznego i możliwości wytwórczych krajowych bloków energetycznych Rynek147/1 6.00PLN

Strony