Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi po 20 latach jej eksploatacji Rynek143/2 6.00PLN
Wpływ wybranych czynników na zużycie gazu ziemnego w powiatach Rynek143/1 6.00PLN
Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency Rynek143/13 6.00PLN
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę Rynek143/6 6.00PLN
Analiza potencjału wytwórczego farmy wiatrowej Rynek143/7 6.00PLN
Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy Rynek143/8 6.00PLN
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall Rynek143/9 6.00PLN
Development of technology for wasteless processing of rice husk Rynek143/10 6.00PLN
Possible applications of supercritical carbon dioxide cycles – a review Rynek143/11 6.00PLN
Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler Rynek143/12 6.00PLN
Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji Rynek142/5 6.00PLN
Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2 Rynek142/4 6.00PLN
Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii Rynek142/3 6.00PLN
Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej Rynek142/2 6.00PLN
Po co Niemcom Nord Stream 2? Rynek142/1 6.00PLN
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych Rynek142/6 6.00PLN
Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę Rynek142/7 6.00PLN
Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym Rynek142/8 6.00PLN
Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych Rynek142/9 6.00PLN
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym Rynek142/10 6.00PLN
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym Rynek142/11 6.00PLN
What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society? Rynek142/12 6.00PLN
Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych Rynek141/6 6.00PLN
Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim Rynek141/5 6.00PLN
Grid parity technologii OZE w Polsce Rynek141/4 6.00PLN
Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego Rynek141/3 6.00PLN
Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych Rynek141/2 6.00PLN
Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej Rynek141/1 6.00PLN
Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017 Rynek141/7 6.00PLN
Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli Rynek141/8 6.00PLN
Direct current in transmission, distribution and microgrid Rynek141/14 6.00PLN
Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection Rynek141/13 6.00PLN
Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności Rynek141/12 6.00PLN
Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla Rynek141/11 6.00PLN
Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych Rynek141/10 6.00PLN
Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego Rynek141/9 6.00PLN
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych RE140/6 6.00PLN
Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid RE140/5 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim RE140/4 6.00PLN
Prognozowanie zużycia energii na cele oświetleniowe w latach 2018 – 2030 w aspekcie uchwały sieci polskich miast progresywnych RE140/3 6.00PLN
Funkcjonowanie krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii RE140/2 6.00PLN
Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE RE140/1 6.00PLN
Ocena oddziaływania na środowisko wybranych systemów zaopatrzenia budynków w ciepło na potrzeby zarządzania energią RE140/7 6.00PLN
Analiza ogrzewania budynku jednorodzinnego za pomocą powietrznej pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną RE140/8 6.00PLN
Big Data application in power systems – brief overview of issues and proposals regarding the use of these data for prediction RE140/14 6.00PLN
Rzeczywistość rozszerzona jako istotny element innowacyjności w działalności zarządczej i operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej RE140/13 6.00PLN
Analiza ubytku masy ziarna węgla w atmosferze utleniającej oraz obojętnej w zmiennej temperaturze panującej w komorze paleniskowej w dwufazowym przepływie z udziałem materiału inertnego RE140/12 6.00PLN
Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu RE140/11 6.00PLN
Efektywność energetyczna adiabatycznych oraz izotermicznych układów CAES RE140/10 6.00PLN
Model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła służącego do odzysku ciepła ze spalin w elektrowni węglowej RE140/9 6.00PLN

Strony