Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej Rynek164/6 6.00PLN
Strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań Rynek164/7 6.00PLN
Opracowanie metodyki korekty naciągów montażowych w rurociągach parowych po przekroczeniu okresu obliczeniowego eksploatacji w celu przedłużenia żywotności rurociągu Rynek164/8 6.00PLN
Renewable energy versus energy security: the impact of innovation on the economy Rynek164/9 6.00PLN
Working efficiency of a device for washing facades of tall buildings with a stabilization system Rynek164/10 6.00PLN
Modelling of drying agent flow in cross-flow heat exchanger in industrial grain dryer Rynek164/11 6.00PLN
Strategia dalszej eksploatacji i obsługi turbin parowych z uwzględnieniem elastycznych warunków pracy bloku węglowego Rynek163/5 6.00PLN
Optymalizacja temperatury ładowania akumulatora ciepła Rynek163/4 6.00PLN
Przegląd metod oczyszczania biogazu do biometanu Rynek163/3 6.00PLN
Modelowanie i testowanie współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Rynek163/2 6.00PLN
Metody ograniczenia niekorzystnych skutków pracy prosumenckich mikroinstalacji wytwórczych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia Rynek163/1 6.00PLN
Wielokryterialna ocena wariantów likwidacji „kopalni”, likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów Rynek163/6 6.00PLN
Recykling zużytych łopat turbin wiatrowych – skala zjawiska dla Polski Rynek163/7 6.00PLN
Factors shaping implementation of solutions aimed at using photovoltaic cells in large areas in light of Polish conditions Rynek163/12 6.00PLN
Assessment of the potential for the use of local waste biomass from selected Polish golf courses in the process of anaerobic digestion Rynek163/11 6.00PLN
B75 biofuel as opportunity for development of Polish agriculture and transport Rynek163/10 6.00PLN
Costs and environmental effects of exhaust gas treatment in large combustion plant, case study Rynek163/9 6.00PLN
Wykorzystanie widma szumu kawitacyjnego do badania wodnego roztworu wielkocząsteczkowego polimeru Rynek163/8 6.00PLN
Metody obniżania napięcia w sieciach z mikroinstalacjami PV – symulacje w programie PowerFactory Rynek162/1 6.00PLN
Analiza wstępna wybranych aspektów krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w kontekście dynamicznego rozwoju źródeł odnawialnych Rynek162/2 6.00PLN
Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek162/3 6.00PLN
Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława Rynek162/5 6.00PLN
Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek162/6 6.00PLN
Wpływ butanolu lub butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe paliwa Rynek162/7 6.00PLN
Analiza uciążliwości hałasu turbin wiatrowych w środowisku pracy Rynek162/8 6.00PLN
Ponoszone opłaty za wodę a konieczność jej oszczędzania Rynek162/9 6.00PLN
Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego Rynek162/4 6.00PLN
Conceptual approach to valuation of climate change in EU countries through the prism of economic activities Rynek162/10 6.00PLN
Thermal studies of polymer waste and coal sludge Rynek162/11 6.00PLN
Dry ice blasting as an effective way of industrial pollutants removal Rynek162/12 6.00PLN
Koncepcja systemu zbiorników izobarycznych na dwutlenek węgla Rynek161/5 6.00PLN
Ocena zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych Rynek161/4 6.00PLN
Ewolucja stanowiska reaktora metanizacji podczas procesu prowadzenia badań laboratoryjnych Rynek161/3 6.00PLN
Magazynowanie energii i energetyka wodorowa jako wynik transformacji energetycznej Rynek161/2 6.00PLN
Gazociąg BALTIC PIPE w perspektywie europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie Rynek161/1 6.00PLN
Zdolność odkształceniowa otworów wielkośrednicowych wspomagających drogi doprowadzenia powietrza w aspekcie deformacji spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej Rynek161/6 6.00PLN
Review of heat management systems for high voltage accumulator in electric vehicles and its perspectives Rynek161/7 6.00PLN
Performance comparison of the off-grid photovoltaic mini-system designed to power selected residential building circuits using AGM and Li-Ion batteries for energy storage Rynek161/8 6.00PLN
ISHTAR thermostatic irradiation device for advanced nuclear technologies research in the MARIA reactor Rynek161/9 6.00PLN
Forecasting wind capacity using gauss regression models based on nuclear functions Rynek161/10 6.00PLN
Artificial intelligence in energy industry – latest trends, technological innovations and scientific discoveries Rynek161/11 6.00PLN
Ensuring the continuity of operation of critical energy infrastructure Rynek161/12 6.00PLN
Wytwarzanie w Polsce 100% energii elektrycznej z OZE – cel realny czy utopia? Rynek160/1 6.00PLN
Badanie wpływu składu materiału ZSC–TGA oraz laboratoryjnego akumulatora ciepła Rynek160/5 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni w technologii gazowo-parowej dwupaliwowej Rynek160/4 6.00PLN
Mechanizm decyzyjny do oceny zasadności partycypowania mikrosystemów elektroenergetycznych w rynku technicznym Rynek160/3 6.00PLN
Awarie krajowych linii napowietrznych SN – wybrane aspekty Rynek160/2 6.00PLN
Współczynnik oporu warstwy fluidalnej Rynek160/7 6.00PLN
Koszty wytwarzania metanolu na bazie odnawialnego wodoru Rynek160/8 6.00PLN
Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych Rynek160/6 6.00PLN

Strony