Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements Rynek136/14 6.00PLN
Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb gospodarki cieplnej Rynek136/13 6.00PLN
Analiza porównawcza przydatności energetycznej wybranych gatunków biomasy Rynek136/12 6.00PLN
Analiza techniczna i elementarna wybranych rodzajów biomasy oraz węgla kamiennego Rynek136/11 6.00PLN
Koszty eksploatacji pomp ciepła Rynek136/10 6.00PLN
Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych Rynek136/9 6.00PLN
Systemy IT wspierające polski sektor energetyczny w działaniach proekologicznych Rynek135/6 6.00PLN
Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy Rynek135/5 6.00PLN
Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rynek135/4 6.00PLN
Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych Rynek135/3 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020 Rynek135/2 6.00PLN
Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych Rynek135/1 6.00PLN
Metodyka analizy wpływu tzw. derogacji na efektywność modernizacji energetyki Rynek135/7 6.00PLN
Porównanie struktur i parametrów obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym Rynek135/8 6.00PLN
Spatial prediction models of wireless network efficiency estimated by Kriging method Rynek135/14 6.00PLN
Hosting capacity influence on management in the power system Rynek135/13 6.00PLN
Stirling engine integrated with thermal energy storage as residential cogeneration system Rynek135/12 6.00PLN
Badania średniotemperaturowych materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w procesie akumulacji ciepła Rynek135/11 6.00PLN
Model matematyczny elektrociepłowni Rynek135/10 6.00PLN
Integracja turbiny gazowej z silnikiem Stirlinga i odzyskiem ciepła Rynek135/9 6.00PLN
Funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Rynek134/6 6.00PLN
Optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych według kryterium sprawnościowego Rynek134/5 6.00PLN
Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią Rynek134/4 6.00PLN
Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie Rynek134/3 6.00PLN
Elektrociepłownia na rynku energii Rynek134/2 6.00PLN
Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce Rynek134/1 6.00PLN
Rola generacji wiatrowej w pokryciu zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek134/7 6.00PLN
Integracja elektrowni gazowo - parowej z silnikami Stirlinga w celu wykorzystania ciepła odpadowego Rynek134/8 6.00PLN
Project of using an in-home display as a graphical user interface for a home area network Rynek134/14 6.00PLN
Power load profile compression with the use of DCT and K-SVD method Rynek134/13 6.00PLN
Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego Rynek134/12 6.00PLN
Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Rynek134/11 6.00PLN
Rola biomasy toryfikowanej na rynku tradycyjnych paliw kopalnych Rynek134/10 6.00PLN
Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym Rynek134/9 6.00PLN
Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne Rynek133/6 6.00PLN
Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi Rynek133/5 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym Rynek133/4 6.00PLN
Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii – studium przypadku Rynek133/3 6.00PLN
Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce Rynek133/2 6.00PLN
Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń? Rynek133/1 6.00PLN
Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych Rynek133/7 6.00PLN
Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej Rynek133/8 6.00PLN
CHP plant thermal power increase options Rynek133/14 6.00PLN
Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler Rynek133/13 6.00PLN
Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty Rynek133/12 6.00PLN
Zjawisko chłodzenia termoakustycznego – koncepcja stanowiska badawczego Rynek133/11 6.00PLN
Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej Rynek133/10 6.00PLN
Stan rozwoju technologii spalania tlenowego Rynek133/9 6.00PLN
Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych Rynek132/6 6.00PLN
Wirtualny punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek132/5 6.00PLN

Strony