1. Zmiana profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w Polsce w okresie intensywnej ekspansji instalacji odnawialnych źródeł energii

The electricity market price change in Poland during a period of intensive expansion of renewable energy sources
Peczkis Grzegorz, Przybyła Grzegorz, Zahorulko Andrey
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

2. Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

Hydrogen strategy in Poland and in selected European countries
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

3. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORC

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of district heating system in town of Rogóźno
Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka, Jacek Zimny, Mieczysław Struś
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

4. Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru

Heat and stress analysis of low-pressure tanks for hydrogen storage
Jakub Ochmann, Mariola Jureczko, Szymon Zając, Michał Jurczyk
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

5. Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych

Design of autonomous station for bicycle repair powered by photovoltaic panels installation
Mariola Jureczko, Paweł Nowak, Michał Jurczyk, Bartosz Stanek, Dominik Leszczewski, Piotr Nowak, Paweł Szychliński, Franciszek Szendera
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

6. Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej

Thermomodernization as mechanism for improving energy and ecological efficiency
Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Jacek Zimny, Mieczysław Struś
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

7. Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza aktualny stan i kierunek badań

Direct carbon dioxide capture from the air. Current status and direction of research
Janusz Kotowicz, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

8. Optymalizacja procesu wywozu węgla poprzez przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym – studium przypadku

Optimization of coal removal process through reconstruction of railway traffic control devices - case study
Zygmunt Łukaszczyk, Przemysław Granieczny
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

9. Środki smarowe dla elektrowni wiatrowych

Lubricants for offshore wind power plants
Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

10. Modeling of supercritical boiler by neural network

Modelowanie kotła nadkrytycznego sieciami neuronowymi
Janusz Lichota
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023

11. Determinants of the use of fuels in road transport in Poland - current state and assumptions until 2030

Uwarunkowania wykorzystania paliw w transporcie drogowym w Polsce - stan obecny i założenia do 2030 roku
Zdzisław Jedynak, Maciej Kaliski
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023