1. Zmiana profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w Polsce w okresie intensywnej ekspansji instalacji odnawialnych źródeł energii

The electricity market price change in Poland during a period of intensive expansion of renewable energy sources
 Peczkis Grzegorz, Przybyła Grzegorz, Zahorulko Andrey
zużycie energii elektrycznej, rynek energii elektrycznej w Polsce, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii

2. Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

Hydrogen strategy in Poland and in selected European countries
 Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
strategia wodorowa, wodór, odnawialne źródła energii, regulacje prawne, energetyka wodorowa

3. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORC

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of district heating system in town of Rogóźno
 Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka, Jacek Zimny, Mieczysław Struś
elektrociepłownia geotermalna, obieg ORC, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), dublet geotermalny

4. Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru

Heat and stress analysis of low-pressure tanks for hydrogen storage
 Jakub Ochmann, Mariola Jureczko, Szymon Zając, Michał Jurczyk
wodór, magazynowanie energii, wodorek metalu, trwałość, zbiornik MH

5. Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych

Design of autonomous station for bicycle repair powered by photovoltaic panels installation
 Mariola Jureczko, Paweł Nowak, Michał Jurczyk, Bartosz Stanek, Dominik Leszczewski, Piotr Nowak, Paweł Szychliński, Franciszek Szendera
odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, PVsyst photovoltaic software

6. Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej

Thermomodernization as mechanism for improving energy and ecological efficiency
 Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Jacek Zimny, Mieczysław Struś
efektywność energetyczna, termomodernizacja, audyt energetyczny, energia końcowa, energia użytkowa

7. Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza aktualny stan i kierunek badań

Direct carbon dioxide capture from the air. Current status and direction of research
 Janusz Kotowicz, Kamil Niesporek
sekwestracja dwutlenku węgla, DAC, separacja membranowa, transformacja energetyczna, dwutlenek węgla, Power-to-X

8. Optymalizacja procesu wywozu węgla poprzez przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym – studium przypadku

Optimization of coal removal process through reconstruction of railway traffic control devices - case study
 Zygmunt Łukaszczyk, Przemysław Granieczny
urządzenia sterowania ruchem kolejowym, komputerowe, mechaniczne

9. Środki smarowe dla elektrowni wiatrowych

Lubricants for offshore wind power plants
 Agnieszka Skibińska, Dariusz Sacha
elektrownie wiatrowe, energia odnawialna, olej bazowy, smar

10. Modeling of supercritical boiler by neural network

Modelowanie kotła nadkrytycznego sieciami neuronowymi
 Janusz Lichota
percritical unit, artificial neural network models

11. Determinants of the use of fuels in road transport in Poland - current state and assumptions until 2030

Uwarunkowania wykorzystania paliw w transporcie drogowym w Polsce - stan obecny i założenia do 2030 roku
 Zdzisław Jedynak, Maciej Kaliski
market, supplier, energy, liquid fuels