1. Wpływ regulacji środowiskowych na krajowy sektor energetyczny – ujęcie analityczne

Impact of environmental regulations on national energy sector - analytical approach
Mariusz Kudełko
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

2. Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zmian w polskich programach wsparcia i rozliczeniach prosumenckich

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of application of polish support schemes
Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

3. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań prosumenckiej energetyki odnawialnej na przykładzie domu jednorodzinnego

Comparative analysis of selected prosumer renewable energy solutions for a single-family residential house
Adrian Kędzierski, Sławomir Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

4. Analiza pracy 100 kW instalacji fotowoltaicznej

Analysis of the operation of a 100 kW photovoltaic installation
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

5. Charakterystyki pracy połączonej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej

Performance characteristics of combined wind farm and photovoltaic
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

6. Metody magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii gazowych

Methods of storing electricity with use of gas technologies
Marcin Wołowicz
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

7. Pompa ciepła z układem odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych typu bezpośrednie parowanie/woda

Heat pump with oil recovery system in direct evaporation/water ground evaporators
Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

8. Badania termiczne wierzby energetycznej

Thermal analysis of energy willow
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski, Marcin Gajek, Magdalena Szumera
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

9. Potential to transform decommissioned mines into pumped-storage power plants

Potencjał przekształcenia zlikwidowanych kopalń w elektrownie szczytowo-pompowe
Maria Bałazińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023

10. Assessment of the possibility of using biochar from tomato green parts for energy purposes

Ocena możliwości wykorzystania biowęgla z części zielonych pomidorów do celów energetycznych
Bryan Romankiewicz, Michał Reguła, Rafał Różański, Aleksander Rodak , Mateusz Jajczyk , Magdalena Szarek, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Paulina Wojtko, Krzysztof Kawa
opublikowany w: Rynek Energii 2(165)/2023