1. Przegląd i rola magazynów ciepła w polskich systemach ciepłowniczych

The overview and the role of thermal energy storages in Polish district heating systems
 Tomasz Minkiewicz
magazynowanie ciepła, ciepłownictwo, odnawialne źródła energii

2. Właściwości cieplne materiałów o strukturze TPMS wykonanych w technologii druku addytywnego SLS

Thermal properties of materials with TPMS structure made with SLS additive printing technology
 Beata Anwajler, Mikołaj Szkudlarek
drukowanie 3D, izolacja cieplna, struktura komórkowa, TPMS, diamond

3. Wpływ odzysku ciepła odpadowego spalin z kotła energetycznego na pracę instalacji mokrego odsiarczania spalin

Effect of recovery of waste heat from flue gas of power boiler on operation of wet flue gas desulfurization plant
 Paweł Rączka
odzysk ciepła odpadowego, blok energetyczny, instalacja odsiarczania spalin, węgiel brunatny

4. Porównanie nowoczesnych wodorowych systemów energetycznych

Comparison of modern hydrogen power systems
 Mateusz Brzęczek, Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
wodór, obieg Graz, elektrownia gazowo – parowa, technologie wodorowe

5. Rozszerzona analiza statystyczna wyników pomiarów natężenia promieniowania słonecznego

Extended statistical analysis of the results of solar radiation intensity measurements
 Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska, Joanna Kreft-Korda, Sławomir Grabarczyk

6. Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Biogas and biomethane: potential and challenges in the context of energy transformation
 Zbigniew Rogala, Michał Stanclik, Dariusz Łuszkiewicz, Ziemowit Malecha, Maciej Chorowski
biogaz, biometan, redukcja emisji gazów cieplarnianych, potencjał produkcji biogazu

7. Strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań

Wind turbine noise annoyance zone due to the ability of employees to perform their basic tasks
 Dariusz Pleban, Jan Radosz
hałas, turbina wiatrowa, uciążliwość, strefa

8. Opracowanie metodyki korekty naciągów montażowych w rurociągach parowych po przekroczeniu okresu obliczeniowego eksploatacji w celu przedłużenia żywotności rurociągu

Development of methodology for correcting installation tensions in steam pipelines after design service life is exceeded in order to extend life of the pipeline
 Dariusz Mężyk
wytrzymałość, naprężenie, naciągi montażowe, eksploatacja

9. Renewable energy versus energy security: the impact of innovation on the economy

 Mantas Svazas, Valentinas Navickas, Raimondas Paskevicius, Yuriy Bilan, Laszlo Vasa
renewable energy, energy security, innovations, European Union

10. Working efficiency of a device for washing facades of tall buildings with a stabilization system

Wydajność pracy urządzenia do mycia elewacji wysokich budynków z systemem stabilizacji
 Witold Żołna, Przemysław Jura
efficiency, automation, robotics, elevation, washer

11. Modelling of drying agent flow in cross-flow heat exchanger in industrial grain dryer

Modelowanie przepływu czynnika suszącego w krzyżowym wymienniku ciepła w przemysłowej suszarni ziarna zbóż
 Bernard Knutel, Błażej Gaze, Mateusz Jajczyk, Przemysław Bukowski, Marta Potempska, Katarzyna Sielawska
grain drying, drying agent, mathematical modelling