1. Krajowa sieć elektroenergetyczna – analiza stanu i zagrożeń funkcjonowania

National electric power grid – analysis of operation state and threats
Waldemar Dołęga
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

2. Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji (VAR) do analizy sytuacji energetycznej gospodarstw domowych w Polsce

Application of vector auto-regression (VAR) model for analysis of energy situation of households in Poland
Tomasz Popławski, Tomasz Landsberg
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

3. Sieci gazowe wsparciem dla rozwoju OZE

RES development support by gas networks
Wojciech Grządzielski
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

4. Wodorowe ogniwa paliwowe wykonane z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druku 3D

Hydrogen fuel cells made by additive manufacturing (3D printing)
Daniel Węcel, Leszek Remiorz, Marcin Benedyk
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

5. Perspektywy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce w świetle pakietu regulacji Fit for 55

Development prospects for high-efficiency cogeneration in Poland in a scope of the EU regulations fit for 55
Tomasz Surma, Artur Leśniak
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

6. Pompa ciepła – w przyszłości jedyne rozwiązanie grzewcze w domach jednorodzinnych

Heat pump - the only heating solution for single-family houses in the future
Arkadiusz Kępa
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

7. Możliwości regulacji komfortu cieplnego i charakterystyka pracy grzejnika w pomieszczaniu w budynku z wielkiej płyty

Possibilities of regulation of thermal comfort and characteristics of the radiator operation in room in prefabricated building
Mariusz Owczarek, Aleksandra Stachera
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

8. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Buk

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk
Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

9. Analiza termiczna paliwa węglowego

Thermal analysis of coal fuel
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

10. Zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałów geopolimerowych

Application of industrial computed tomography to support research of geopolymer materials
Marek Ochowiak, Karol Prałat, Justyna Ciemnicka, Magdalena Matuszak, Artur Koper, Roberto Ercoli, Sylwia Włodarczak, Andżelika Krupińska, Tomasz Zawilski
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

11. Method of experimental optimization

Metoda eksperymentalnej optymalizacji
Janusz Lichota
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023

12. Biomass fly ash potential in Poland

Potencjał popiołów ze spalania biomasy w Polsce
Maja Kępniak, Kamil Zalegowski, Luc Courard, Andrzej Garbacz
opublikowany w: Rynek Energii 3(166)/2023