1. Krajowa sieć elektroenergetyczna – analiza stanu i zagrożeń funkcjonowania

National electric power grid – analysis of operation state and threats
 Waldemar Dołęga
sieć elektroenergetyczna, stan, zagrożenie, funkcjonowanie

2. Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji (VAR) do analizy sytuacji energetycznej gospodarstw domowych w Polsce

Application of vector auto-regression (VAR) model for analysis of energy situation of households in Poland
 Tomasz Popławski, Tomasz Landsberg
zużycie energii, analiza procesów, modele wektorowej autoregresji, efektywność energetyczna

3. Sieci gazowe wsparciem dla rozwoju OZE

RES development support by gas networks
 Wojciech Grządzielski
OSD, odporność, sieć gazowa, wsparcie rozwoju OZE

4. Wodorowe ogniwa paliwowe wykonane z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druku 3D

Hydrogen fuel cells made by additive manufacturing (3D printing)
 Daniel Węcel, Leszek Remiorz, Marcin Benedyk
wodorowe ogniwa paliwowe, płyty bipolarne, technologie przyrostowe, druk 3D

5. Perspektywy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce w świetle pakietu regulacji Fit for 55

Development prospects for high-efficiency cogeneration in Poland in a scope of the EU regulations fit for 55
 Tomasz Surma, Artur Leśniak
kogeneracja, ciepłownictwo, systemy ciepłownicze, regulacje unijne, elektrociepłownie, polityka energetyczna, Fit for 55, Komisja Europejska

6. Pompa ciepła – w przyszłości jedyne rozwiązanie grzewcze w domach jednorodzinnych

Heat pump - the only heating solution for single-family houses in the future
 Arkadiusz Kępa
pompa ciepła, efektywność energetyczna, ogrzewanie budynków jednorodzinnych, ekonomia

7. Możliwości regulacji komfortu cieplnego i charakterystyka pracy grzejnika w pomieszczaniu w budynku z wielkiej płyty

Possibilities of regulation of thermal comfort and characteristics of the radiator operation in room in prefabricated building
 Mariusz Owczarek, Aleksandra Stachera
podzielniki, centralne ogrzewanie, grzejnik

8. Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Buk

Possibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka
geotermia, elektrociepłownia geotermalna, ciepłownia geotermalna, ORC, Kalina, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), dublet geotermalny

9. Analiza termiczna paliwa węglowego

Thermal analysis of coal fuel
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Adam Gnatowski
model matematyczny, badania termiczne, węgiel

10. Zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałów geopolimerowych

Application of industrial computed tomography to support research of geopolymer materials
 Marek Ochowiak, Karol Prałat, Justyna Ciemnicka, Magdalena Matuszak, Artur Koper, Roberto Ercoli, Sylwia Włodarczak, Andżelika Krupińska, Tomasz Zawilski
przemysłowa tomografia komputerowa, badania materiałowe, struktura wewnętrzna, geopolimery

11. Method of experimental optimization

Metoda eksperymentalnej optymalizacji
 Janusz Lichota
optimization method, supercritical unit, minimizing coal consumption, maximizing efficiency

12. Biomass fly ash potential in Poland

Potencjał popiołów ze spalania biomasy w Polsce
 Maja Kępniak, Kamil Zalegowski, Luc Courard, Andrzej Garbacz
biomass fly ash, energy in Poland, renewable sources in energy production