1. Rynki energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych

 Tomasz Siewierski

2. Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego, część I - wymagania i założenia

 Sylwester Robak, Désiré Dauphin Rasolomampionona, Piotr Kacejko, Marian Sobierajski

3. Optymalizacja sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną

 Błażej Olek, Michał Wierzbowski

4. Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania farm wiatrowych dla realizacji usług pomocniczych

 Ryszard Pawełek, Irena Wasiak, Bogusław Terlecki

5. Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 Robert Jędrychowski, Piotr Kacejko, Michał Wydra, Piotr Miller

6. Sieci teleinformatyczne przeznaczone do zarządzania dystrybucją energii elektrycznej

 Bożydar Dubalski, Antoni Zabłudowski, Damian Ledziński

7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski

8. Dekompozycja modeli matematycznych systemów elektroenergetycznych na potrzeby cyfrowych symulatorów pracujących w czasie rzeczywistym w aspekcie dokładności obliczeń

 Sławomir Cieślik

9. Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego

 Tomasz Popławski, Jacek Łyp, Monika Kurach

10. Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

 Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Piotr Pałka

11. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 Waldemar Dołęga

12. Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia

 Andrzej Stobiecki

13. Wpływ redukcji strat handlowych na sprawność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

 Anna Gawlak, Jerzy Filipiak, Grzegorz Steczko, Jerzy Szkutnik

14. Ochrona danych w inteligentnych systemach elektroenergetycznych na przykładzie ZIGBEE

 Robert Lis, Artur Wilczyński

15. Metody optymalnego sterowania falownika przy jego pracy na sieć autonomiczną

 Damian Mazur

16. Diagnostyka elektrycznej instalacji oświetleniowej źródłem oszczędności energii

 Lech Borowik, Marek Kurkowski

17. Potencjał oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego

 Piotr Borkowski, Marek Pawłowski

18. Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną

 Agata Świerc, Halina Ciuman

19. Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego

 Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz

20. Wpływ dyrektyw unijnych na opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej w Polsce

 Dominik Gajewski

21. Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów

 Danuta Król

22. Polimerowe ogniwo paliwowe - nowe podejście do modelowania

 Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Łukasz Szabłowski, Krzysztof Badyda

23. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne – status obecny i perspektywa rozwoju

 Andrzej Chuchmała, Agnieszka Iwan, Marcin Palewicz

24. Off-design analysis of MCFC hybrid system

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller

25. Power augmentation of PGE Gorzow’s gas turbine by steam injection – thermodynamic overview

 Paweł Ziółkowski, Marcin Lemański, Janusz Badur, Lucjan Nastałek

26. Energy market as a virtual organisation and communication-oriented smartgrid

 Bożena Matusiak

27. Management method of last mile communication networks in smart grid systems

 Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski

28. Smart distribution grids importance in smart grids development

 Jerzy S. Zieliński