7. Pompa ciepła z układem odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych typu bezpośrednie parowanie/woda

Heat pump with oil recovery system in direct evaporation/water ground evaporators
 Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek
pompy ciepła bezpośrednie odparowanie/woda, odzysk oleju z parowników gruntowych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule, przedstawiono opracowanie i badanie układu odzyskiwania oleju w parownikach gruntowych, pompa ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda. Układ taki znacząco poszerza możliwości wymiarowania freonowych wymienników gruntowych, wpływając tym samym na wyższe wskaźniki efektywności energetycznej COP. Prace badawcze podzielono na poszczególne części, tj. badanie układu w trybie pracy odzysku oleju, głównie pod kątem pracy zaworu rozprężnego, wyznaczenie optymalnych okresów wraz z metodą sterowania elektrycznymi zaworami odcinającymi, i jako ostatni punkt - badanie wpływu okresowych odcięć wymiennika, na spadek współczynnika COP. Wszystkie badania przeprowadzono na przygotowanym do pracy w warunkach rzeczywistych stanowisku badawczym.