7. Strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań

Wind turbine noise annoyance zone due to the ability of employees to perform their basic tasks
 Dariusz Pleban, Jan Radosz
hałas, turbina wiatrowa, uciążliwość, strefa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zagadnienia z obszaru oddziaływania hałasu turbin wiatrowych na człowieka są tematami licznych prac i publikacji naukowych, które jednak w zdecydowanej większości dotyczą skutków tego hałasu u osób zamieszkałych w pobliżu farm wiatrowych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zrealizowano badania dotyczące oddziaływania hałasu turbin wiatrowych na człowieka, lecz w przeciwieństwie do innych badań dotyczyły one wpływu tego hałasu jako czynnika uciążliwego na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań. Przeprowadzono pomiary dotyczące wyznaczenia wartości poziomów hałasów turbin wiatrowych w funkcji odległości od farm wiatrowych. Obiektami badań były 3 farmy wiatrowe, zaś pomiary przeprowadzono w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległościach od 100 m do 3000 m od farm wiatrowych. Największe wartości równoważnego poziomu dźwięku A zostały zmierzone w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 100 m od farm wiatrowych (od 50,5 dB do 55,4 dB), a zwiększanie odległości od farm wiatrowych skutkowało zmniejszeniem mierzonych wartości poziomów hałasu turbin wiatrowych. Stwierdzono, że strefa uciążliwości hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań to obszar wokół farmy/turbiny wiatrowej, na którym równoważny poziom dźwięku A hałasu turbin wiatrowych jest równy lub większy od 50 dB, zaś zasięg tej strefy nie przekracza odległości 500 m od farmy wiatrowej.