6. Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej

Biogas and biomethane: potential and challenges in the context of energy transformation
 Zbigniew Rogala, Michał Stanclik, Dariusz Łuszkiewicz, Ziemowit Malecha, Maciej Chorowski
biogaz, biometan, redukcja emisji gazów cieplarnianych, potencjał produkcji biogazu
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Gaz ziemny jest podstawowym źródłem energii, odpowiadającym za około 20% światowej produkcji energii. Jest on również kluczowym elementem strategii redukcji emisji CO2 ze względu na jego kluczową rolę w stabilizacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednocześnie zużycie gazu ziemnego jako paliwa kopalnego emitującego CO2 powinno być ograniczane. Alternatywnym paliwem spełniającym wymaganie zeroemisyjności, które może zapewnić stabilizację OZE i jednocześnie zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne jest biogaz (BG). Skuteczne wykorzystanie BG wymaga dokładnego poznania potencjału produkcji, struktury i specyfiki jego źródeł oraz technologii produkcji i uzdatniania. Prezentowane opracowanie przedstawia perspektywę i krótki przegląd istniejącego potencjału produkcji BG. Wykazano, że prawie 90% polskiego potencjału produkcji BG pochodzi ze źródeł o wydajności poniżej 100 Nm3/h, co stanowi obecnie minimalną komercyjnie dostępną wydajność technologii oczyszczania i skraplania BG. W związku z tym pełne wykorzystanie źródeł BG wymaga działań zmierzających do konsolidacji źródeł, odpadów z rozproszonych źródeł, reorganizacji logistyki odpadów lub przeskalowania istniejących technologii do produkcji i uzdatniania biogazu.