3. Wpływ odzysku ciepła odpadowego spalin z kotła energetycznego na pracę instalacji mokrego odsiarczania spalin

Effect of recovery of waste heat from flue gas of power boiler on operation of wet flue gas desulfurization plant
 Paweł Rączka
odzysk ciepła odpadowego, blok energetyczny, instalacja odsiarczania spalin, węgiel brunatny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wpływu odzysku ciepła jawnego i utajonego spalin wylotowych z kotła energetycznego bloku o mocy 900 MW zasilanego węglem brunatnym, na pracę instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS). W obliczeniach wykorzystano zbudowany model cieplno-bilansowy IMOS, wykorzystujący dane z rzeczywistej instalacji. Poza pozytywnym wpływem układu odzysku ciepła (UOC) na sprawność cieplną bloku oraz wstępne oczyszczenie spalin z pyłu i gazów kwaśnych, wyniki obliczeń wykazały bardzo znaczny jego wpływ na pracę IMOS. Zasadnicza zmiana dotyczy strumienia masy wody wykorzystywanej w absorberze na cele chłodzenia spalin do wymaganej temperatury. Obliczony spadek zapotrzebowania wody uzupełniającej przez instalację w wariancie maksymalnym (przy odzysku ze spalin 167,5 MW ciepła) wynosi 185,9 Mg/h. Gdy do uzupełnienia wykorzystany zostanie kondensat z UOC, to zapotrzebowanie wody surowej wyniesie zero. Dodatkowo zastosowanie UOC z kondensacją części pary wodnej zawartej w spalinach umożliwia częściowe usunięcie gazów kwaśnych już w wymienniku UOC. Powoduje to zmniejszenie obciążenia IMOS, w tym mniejsze zapotrzebowanie sorbentu oraz wody procesowej wykorzystywanej do przygotowania roztworu sorbentu. Zmniejszeniu o ok. 9% ulega strumień spalin kierowanych do instalacji i odprowadzanych do atmosfery przez chłodnię kominową. Wartością dodaną proponowanego rozwiązania jest zabezpieczenie wnętrza absorberów IMOS przed wysoką temperaturą spalin w przypadku awarii systemowej zasilania (blackout) lub innej tego typu awarii, odcinającej zasilanie elektryczne pomp IMOS.