4. Optymalizacja temperatury ładowania akumulatora ciepła

Optimization of the heat accumulator charging temperature
 Grzegorz Rymarski
optymalizacja, akumulator ciepła, elektrociepłownia
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule omówiono możliwości optymalizacji temperatury ładowania akumulatora ciepła. Zaniżenie temperatury ładowania zasobnika wiąże się z ograniczeniem jego pojemności cieplnej. W okresie letnim charakteryzującym się niskim zapotrzebowaniem na ciepło nie jest wykorzystywana pełna, projektowa pojemność akumulatora, co daje możliwość zaniżenia temperatury wody gorącej podawanej do ładowania akumulatora. Działanie takie poprawia warunki wymiany ciepła w kondensatorze turbiny, co wprost przekłada się na wzrost produkcji energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano, na przykładzie turbiny klasy 100MW, potencjalny przyrost produkcji energii elektrycznej wynikający z optymalizacji temperatury ładowania zasobnika.