1. Wpływ polityki produkcyjnej i cenowej OPEC na gospodarkę światową w latach 1973-2004      
  Joanna Dylejko
 2. Współczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła       
  Waldemar Kamrat
 3. Efektywne gospodarowanie energią regulacje polskie i europejskie       
  Janusz Chojnowski
 4. Integracja urządzeń pomiarowych i bazy danych w systemie zarządzania energią      
  Eugeniusz M. Sroczan
 5. Analiza wykorzystania źródeł energii odnawialnej do zasilania odbiorców w ramach lokalnego rynku energii       
  Michał Miłkowski
 6. Analiza opłacalności zastosowania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynku mieszkalnym       
  Anna Życzyńska
 7. Dostawy ciepła scentralizowanego do użytkowników końcowych       
  Tadeusz Olkuski
 8. Monopol w ciepłownictwie złamany       
  Zenon Procyck
 9. Ekonomiczne perpetum mobile?       
  Wojciech Goliat
 10. Wspomnienie o Dyrektorze Mieczysławie Chałupce     
  Eugeniusz Kuglarz