1. Opłacalność wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych
  Paweł Bućko, Waldemar Kamrat
 2. Wpływ rozporządzenia o dostępie do sieci przesyłowych gazu ziemnego na rozwój konkurencji
  Piotr Staręga
 3. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków wobec systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla
  Marek Stańczyk, Wiesław Piwowarczyk
 4. Zastosowanie metanu jako paliwa do napędu silników
  Ryszard Michałowski, Jadwiga Więckowska, Sławomir Malewski
 5. Stanowisko do badania przepływomierzy – wybrane wyniki pomiarów
  Daniel Węcel
 6. Przewodność cieplna zewnętrznych ścian budynków w aspekcie wilgotności i oszczędności energii
  Marek Janczarek, Piotr Skalski, Aleksander Bulyandra, Henryk Sobczuk
 7. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające - ASBIG
  Krzysztof Chmielewski
 8. Omówienie VI konferencji „Rynek Gazu 2006”
  Janusz Buchoski
 9. Problem strat energii elektrycznej dla spółek dystrybucyjnych
  Krzysztof Grabcza