1. System monitorowania hurtowych rynków energii i gazu wprowadzony rozporządzeniem REMIT - analiza obowiązków uczestników rynku

 Tomasz Brzeziński, Anna Mathews

2. Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej

 Robert Jędrychowski

3. Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego

 Kazimierz S. Bieliński

4. Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego

 Piotr Boniewicz, Sławomir Cieślik

5. Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

 Anna Gawlak, Jerzy Szkutnik

6. Matematyczne ujęcie extra profitów uzyskiwanych przez spółki obrotu energią

 Henryk Kaproń, Tomasz Kaproń

7. Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową

 Janusz Kotowicz, Adrian Balicki, Daniel Węcel, Włodzimierz Ogulewicz

8. Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym

 Janusz Kotowicz, Sebastian Michalski, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel

9. Symulacja pracy i analiza współpracy układu μCHP z magazynami Energii

 Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski

10. Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym

 Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski

11. Analiza zmian w produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni w Białymstoku

 Dorota Anna Krawczyk, Justyna Topolańska

12. Analiza energii z odnawialnych nośników

 Janusz Sowiński