Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych modułów BIPV na podstawie badań doświadczalnych

Experimental analysis of current-voltage parameters of colour BIPV modules
Paweł Nowak, Mariola Jureczko, Michał Jurczyk, Wojciech Uchman, Dominik Leszczewski, Tomasz Muskała, Sabina Gawlik, Patrycja Kaszut, Piotr Sobik, Olgierd Jeremiasz

    Streszczenie
    W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe kolorowych modułów BIPV. Do badań wykorzystano serię modułów fotowoltaicznych, w tym także różne elementy pozwalające na ich koloryzacje. Dla każdego modułu wykonano serię pomiarów umożliwiających wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych oraz parametrów charakterystycznych dla badanego modułu, takich jak: napięcie układu otwartego (Uoc), napięcie w punkcie pracy maksymalnej (Umpp), prąd zwarciowy (Isc), natężenie prądu w punkcie pracy maksymalnej (Impp) oraz moc maksymalną (Pmax). W celu potwierdzenia poprawności wykonania modułów fotowoltaicznych przeprowadzono obrazowanie modułów techniką elektroluminescencji (EL). Następnie przeprowadzona została analiza porównawcza osiągniętych wyników, w szczególności ich parametrów charakterystycznych.

    Wkrótce.