7. Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej

Study on the impact of renewable energy generation on the change in electricity price
 Jakub Bank, Krzysztof Badyda
system elektroenergetyczny, odnawialne źródła energii (OZE), cena energii elektrycznej
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono próbę opracowania prognozy ceny energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych w polskim KSE do roku 2040, a także wpływu zwiększającej się generacji energii z OZE na tę cenę. W tekście omawiana jest specyfika krajowego systemu elektroenergetycznego. Zaprezentowano także prognozy zapotrzebowania na energię do 2040 r. i możliwe scenariusze zmian w strukturze mocy zainstalowanej. Przedstawiono metodykę równoważnego jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej wraz z jej składowymi oraz prognozami tych składowych dla polskiego KSE do roku 2040. Wpływ generacji ze źródeł odnawialnych został przedstawiony w formie tzw. kosztów integracyjnych podzielonych na 3 kategorie: koszt bilansowania, koszt wzmocnienia i rozbudowy sieci oraz koszt profilu.