Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Analiza porównawcza różnych modeli przestrzennych prognoz obciążeń elektrycznych Rynek95/16 6.00PLN
Efektywność energetyczna jako ważny zasób energetyczny - porównanie z wybranymi źródłami energii Rynek95/15 6.00PLN
Aspekty rynkowe i prawne funkcjonowania mikrosieci niskiego napięcia Rynek95/14 6.00PLN
Bonifikaty za obniżoną jakość napięcia - koncepcja rozwiązań taryfowych Rynek95/13 6.00PLN
Skumulowane efekty działania pompy grzejnej sprężarkowej parowej z gruntowym wymiennikiem ciepła Rynek96/10 6.00PLN
Symulacja pracy płaskich cieczowych kolektorów słonecznych w warunkach nieustalonych Rynek96/9 6.00PLN
Krótkoterminowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych Rynek96/8 6.00PLN
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania ilości i rozmieszczenia łączników sterowanych zdalnie Rynek96/7 6.00PLN
Analiza poboru energii elektrycznej na cele oświetleniowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Rynek96/6 6.00PLN
Redukcja kąta załączenia w operacjach łączeniowych sieci przesyłowej Rynek96/5 6.00PLN
Systemowe zarządzanie tworzoną wartością energii finalnej w świetle bezpieczeństwa energetycznego Rynek96/4 6.00PLN
Sposoby łagodzenia skutków potencjalnego deficytu mocy i energii w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek96/3 6.00PLN
Wykorzystanie optymalizacji rozpływu mocy w zadaniu planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej Rynek96/2 6.00PLN
Długi cień Fukushimy: skutki dla elektroenergetyki Europy Rynek96/1 6.00PLN
Matematyczne modelowanie i zastosowania akumulacji odpadowego ciepła z elektrowni w materiałach z przemianą fazową Rynek96/11 6.00PLN
Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego Rynek96/12 6.00PLN
Zbilansowana karta dokonań jako instrument controllingu w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej Rynek96/13 6.00PLN
Efficiency of brown coal dryer depending on drying method Rynek96/23 6.00PLN
Nanoparticles emission during brown coal briquettes combustion in small output furnaces Rynek96/22 6.00PLN
The analysis of relations between primary fuel prices on the European market in the period 2001-2011 Rynek96/21 6.00PLN
Compensation of efficiency loss in pulverized coal boiler co-firing biomass derived low calorific gases Rynek96/20 6.00PLN
Coal – gas system with CO2 capture – technical and economic analysis Rynek96/19 6.00PLN
Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce Rynek96/18 6.00PLN
Osady ściekowe jako paliwo odnawialne Rynek96/17 6.00PLN
Badania wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych stosowanych na wymienniki ciepła Rynek96/16 6.00PLN
Prognozowanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku mieszkalnego na podstawie obliczeń krótkoterminowych Rynek96/15 6.00PLN
Problematyka rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w aspekcie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym Rynek96/14 6.00PLN
Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Rynek99/9 6.00PLN
Wybrane wyniki weryfikacji procedur ograniczania poboru mocy elektrycznej w trybie awaryjnym Rynek99/10 6.00PLN
Agregacja wolumenu strat energii elektrycznej w transformatorach dla zadanych obszarów i przedziałów czasowych Rynek99/11 6.00PLN
Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym Rynek99/12 6.00PLN
Rynek przetargów na dostawy energii elektrycznej - czyli instytucje publiczne w akcji Rynek99/13 6.00PLN
Niezawodność zasilania w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych Rynek99/8 6.00PLN
Wpływ źródeł rozproszonych na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek99/7 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywa roku 2020 Rynek99/6 6.00PLN
Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej Rynek99/5 6.00PLN
Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej Rynek99/4 6.00PLN
Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetyczne Rynek99/3 6.00PLN
Metodyka budowy scenariuszy źródeł wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb planowania rozwoju KSE Rynek99/2 6.00PLN
Scenariusze 3E (energia, ekonomika, ekologia): studia przypadku Rynek99/1 1.00PLN
Budowa i analiza rankingów spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem metod porządkowania linowego Rynek99/14 6.00PLN
Dekompozycja cen na Towarowej Giełdzie Energii i jej wpływ na dokładności predykcji Rynek99/15 6.00PLN
Scaling of Lagisza 460MW supercritical CFB boiler hydrodynamics Rynek99/28 6.00PLN
Electricity transmission system operator under Polish law Rynek99/27 6.00PLN
Short-term predictions of import prices of steam coal in Poland Rynek99/26 6.00PLN
The analysis of local renewable energy resources’ deployment in a smart grid implementation Rynek99/25 6.00PLN
The investment process in the power supply industry Rynek99/24 6.00PLN
Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W Rynek99/23 6.00PLN
Aspekt ekologiczny spalania biomasy w kotłach rusztowych Rynek99/22 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na sprawność kotła CFB typu oxy Rynek99/21 6.00PLN

Strony