Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers Rynek97/22 6.00PLN
Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu wig-energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza Rynek97/21 6.00PLN
Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenergetycznych za pomocą liczb rozmytych Rynek97/20 6.00PLN
Przegląd metodyk oceny efektywności inwestycji informatycznych Rynek97/19 6.00PLN
Wykorzystanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelowaniem rozmytym do optymalizacji zużycia energii przez układy klimatyzacyjne Rynek97/18 6.00PLN
Technologie CCS na europejskim rynku energii Rynek97/1 6.00PLN
U źródeł energii odnawialnej – spojrzenie po „horyzont zdarzeń” Rynek97/16 6.00PLN
Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej Rynek97/15 6.00PLN
System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak? Rynek97/17 6.00PLN

Strony