1. Technologie CCS na europejskim rynku energii

 Jacek Malko

2. Wpływ prowadzenia membranowego procesu separacji CO2 na efektywność nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej

 Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz

3. Modelowanie krajowego sektora energetycznego dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2

 Mariusz Kudełko

4. Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego wykorzystania wybranych paliw

 Monika Zajemska, Henryk Radomiak

5. Badania węgla brunatnego do suszenia

 Halina Pawlak-Kruczek, Jacek Zgóra, Michał Czerep

6. Analiza termograwimetryczna procesu współspalania węgla i biomasy w atmosferze modyfikowanej

 Aneta Magdziarz, Małgorzata Wilk

7. Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego

 Stępień Andrzej, Kozdrach Rafał, Bednarska Anita, Molenda Jarosław

8. Badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej materiałów zmiennofazowych w aspekcie magazynowania w nich energii

 Dariusz Ksionek, Marian Rosiński, Zenon Spik

9. Modelowanie wymiany ciepła w żebrach o złożonych kształtach

 Dawid Taler, Anna Korzeń

10. Analiza wpływu algorytmu regulacji temperatury wewnętrznej w budynku na zużycie ciepła

 Witold J. Chmielnicki

11. Wpływ zysków wewnętrznych na dokładność oceny sezonowego zużycia ciepła w budynku

 Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski

12. Potencjał energetyczny i ekonomiczny ograniczenia strat ciepła w lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych

 Piotr Lis

13. Określanie zapotrzebowania na ciepło końcowe budynku mieszkalnego na podstawie krótkotrwałego pomiaru

 Henryk Foit, Marcin Szewczyk

14. Składniki rozliczeniowe kosztu ogrzewania budynku wielolokalowego w aspekcie poprawności indywidualnych rozliczeń

 Cezary Łucyk

15. Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej

 Adam Smyk, Zbigniew Pietrzyk

16. U źródeł energii odnawialnej – spojrzenie po „horyzont zdarzeń”

 Izabella Maria Łukasik

17. System wsparcia źródeł odnawialnych de lege ferenda - zmieniać, ale jak?

 Zdzisław Muras

18. Wykorzystanie algorytmów regulacji predykcyjnej z modelowaniem rozmytym do optymalizacji zużycia energii przez układy klimatyzacyjne

 Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak

19. Przegląd metodyk oceny efektywności inwestycji informatycznych

 Magdalena Sroczan, Andrzej Olszewski

20. Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenergetycznych za pomocą liczb rozmytych

 Sławomir Bielecki

21. Zmiany w sytuacji majątkowo–finansowej spółek z indeksu wig-energia w latach 2006-2010. Analiza porównawcza

 Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

22. An analysis of temperature distribution and heat transfer in a large-scale CFB boilers

 Robert Sekret

23. The possibility to cofire lignite with hard coal and biomass – operational experiences from a large-scale CFBC

 Rafał Kobyłecki

24. Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system

 Jakub Kupecki, Janusz Jewulski, Krzysztof Badyda