5. Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym

 Robert Jędrychowski, Piotr Miller, Marek Wancerz
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania rzeczywistych informacji opisujących topologię sieci elektroenergetycznej w obliczeniach inżynierskich realizowanych on-line. Koncepcja wykorzystania informacji o rzeczywistej topologii sieci na potrzeby obliczeń prowadzonych w czasie rzeczywistym pojawia się w wielu publikacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Rozwój możliwości komunikacyjnych oferowanych przez urządzenia zgodne ze standardem IEC 61850 sprawia, że koncepcje te są coraz bliższe praktycznej realizacji, chociaż ciągle pozostaje jeszcze do rozwiązania wiele kwestii technicznych i organizacyjnych. Artykuł ten podejmuje próbę opracowania podstaw praktycznej realizacji algorytmów adaptacyjnej modyfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w aplikacjach inżynierskich. Obliczenia wykonywane w elektroenergetyce realizowane w czasie rzeczywistym mają na celu wspomaganie prac różnych służb elektroenergetycznych w procesie podejmowania decyzji. Ich podstawą jest posiadanie aktualnych modeli obliczeniowych wszystkich elementów tworzących system elektroenergetyczny oraz aktualnych połączeń pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono proces aktualizacji rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznych na bazie informacji zawartych w plikach konfiguracyjnych opisanych standardem IEC 61850 oraz danych pozyskanych z systemów SCADA.