Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Internet of things in smart grid environment Rynek112/18 6.00PLN
Internet of Things in the e-balance project Rynek116/15 6.00PLN
Investigations of low NOx corrosion hazards in boiler OP650 of the Rybnik power plant using a mobile monitoring system Rynek94/25 6.00PLN
ISHTAR thermostatic irradiation device for advanced nuclear technologies research in the MARIA reactor Rynek161/9 6.00PLN
Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń? Rynek133/1 6.00PLN
Jak rozliczać dostawę ciepła? Rynek90/5 6.00PLN
Jakość procesu spalania gliceryny odpadowej i powstawanie szkodliwych emisji Rynek101/17 6.00PLN
Jednostki transformatorowe 400/110 kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej Rynek112/17 6.00PLN
Jutro energetyki Rynek108/1 6.00PLN
Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo do kotłów węglowych c.o. Rynek127/17 6.00PLN
Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego Rynek121/11 6.00PLN
Kinetics of low NOx corrosion of waterwalls in utility boilers Rynek91/20 6.00PLN
Kogeneracja wysokosprawna – projektowane zmiany oraz porównanie metodologii obliczeń w Polsce i Republice Czeskiej Rynek90/2 6.00PLN
Komercyjne suszarki węgla brunatnego Rynek119/9 6.00PLN
Kompensacja algorytmiczna dynamicznych właściwości przyrządów do pomiaru prędkości przepływu Rynek147/9 6.00PLN
Komunikacja społeczna na rzecz redukcji konsumpcji energii Rynek89/14 6.00PLN
Koncepcja biogazowni wykorzystującej odpady komunalne Rynek105/12 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej Rynek139/1 6.00PLN
Koncepcja cyfrowego symulatora układów elektrycznych pracującego w czasie rzeczywistym opartego na procesorach sygnałowych Rynek114/5 6.00PLN
Koncepcja diagnozowania układów wtryskowych wolnoobrotowych silników dwupaliwowych na statkach LNG typu „Q-FLex” Rynek101/15 6.00PLN
Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych Rynek99/17 6.00PLN
Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów Rynek139/9 6.00PLN
Koncepcja krótkoterminowego prognozowania warunków pogodowych na potrzeby sektora energetyki Rynek149/5 6.00PLN
Koncepcja modelu matematycznego do optymalnego doboru urządzeń drukujących z uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej Rynek153/9 6.00PLN
Koncepcja odzysku ciepła odpadowego powstałego w wyniku procesu zestudzenia wody technologicznej w kopalni „BOGDANKA” Rynek144/6 6.00PLN
Koncepcja prognozowania bilansu mocy elektrycznej na potrzeby sektora energetyki Rynek168/2 6.00PLN
Koncepcja stanowiska badawczego wyposażonego w turbinę wiatrową małej mocy o poziomej osi obrotu Rynek144/2 6.00PLN
Koncepcja systemu zbiorników izobarycznych na dwutlenek węgla Rynek161/5 6.00PLN
Koncepcja uwzględnienia kosztów emisji w modelu matematycznym wspomagającym proces zakupu węgla w przedsiębiorstwie energetycznym Rynek147/4 6.00PLN
Koncepcja warstwowej taryfy przesyłowej Rynek93/19 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2 Rynek101/18 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym Rynek133/4 6.00PLN
Koncepcja zintegrowanego systemu fermentacji beztlenowej i kompostowania z wykorzystaniem odpadowego tlenu pochodzącego z procesu elektrolizy Rynek168/9 6.00PLN
Kondensacyjny odzysk ciepła ze spalin Rynek100/17 6.00PLN
Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano-instalacyjnym Rynek119/4 6.00PLN
Konkurencyjność rynku energii elektrycznej w Polsce Rynek129/1 6.00PLN
Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2) Rynek112/12 6.00PLN
Kontrola napięcia i mocy biernej w niestabilnych źródłach wytwarzania pracujących w sieciach wysokiego napięcia Rynek114/10 6.00PLN
Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek104/3 6.00PLN
Korozja naprężeniowa po stronie wodno-parowej na przykładzie awarii rury ekranowej ścian parownika Rynek127/13 6.00PLN
Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Rynek127/5 6.00PLN
Koszty eksploatacji pomp ciepła Rynek136/10 6.00PLN
Koszty usuwania uszkodzeń wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia ponoszone przez dystrybutora energii Rynek113/5 6.00PLN
Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Rynek126/7 6.00PLN
Koszty wytwarzania energii elektrycznej a ryzyko inwestycyjne Rynek105/5 6.00PLN
Koszty wytwarzania metanolu na bazie odnawialnego wodoru Rynek160/8 6.00PLN
Kradzież energii elektrycznej a podatek VAT – aspekty w kontekście orzecznictwa krajowego i europejskiego Rynek100/5 6.00PLN
Krajowa sieć elektroenergetyczna – analiza stanu i zagrożeń funkcjonowania Rynek166/1 6.00PLN
Krajowe poziomy wydobycia i zużycia pierwotnych nośników energii nieodnawialnej Rynek130/2 6.00PLN
Krótkoterminowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych Rynek96/8 6.00PLN

Strony