Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Diagnostyka elektrycznej instalacji oświetleniowej źródłem oszczędności energii Rynek98/16 6.00PLN
Diagnostyka i ocena efektów modernizacji ciepłowni miejskiej jako optymalizacji pracy kotłów wodnych Rynek102/8 6.00PLN
Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych Rynek108/9 6.00PLN
Direct current in transmission, distribution and microgrid Rynek141/14 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym Rynek117/13 6.00PLN
Dobór parametrów magazynów energii do pokrycia rocznej krzywej zapotrzebowania we współpracy z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi Rynek169/2 5.00PLN
Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej Rynek97/15 6.00PLN
Dobór strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dla bloku 200 MW Rynek148/6 6.00PLN
Dobór wysokosprawnych wentylatorów i dmuchaw promieniowych Rynek100/18 6.00PLN
Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów Rynek103/11 6.00PLN
Doświadczalne wyznaczenie właściwości cieplnych prototypowych materiałów izolacyjnych wykonanych technologią druku 3D Rynek157/7 6.00PLN
Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów Rynek98/21 6.00PLN
Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek162/3 6.00PLN
Doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek168/3 6.00PLN
Doświadczenia z rozruchu demonstracyjnej instalacji zgazowania biomasy o mocy 1,5 MW Rynek110/19 6.00PLN
Dry ice blasting as an effective way of industrial pollutants removal Rynek162/12 6.00PLN
Dualism in approach to protecting personal data Rynek123/15 6.00PLN
Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce Rynek115/6 6.00PLN
Dynamika akumulacji ciepła kul PCM Rynek105/16 6.00PLN
Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór Rynek122/9 6.00PLN
Długi cień Fukushimy: skutki dla elektroenergetyki Europy Rynek96/1 6.00PLN
Economic evaluation of business opportunities in a local heat market - a simulation approach Rynek114/18 6.00PLN
Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy market Rynek107/15 6.00PLN
Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej Rynek133/8 6.00PLN
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rynek111/11 6.00PLN
Efektywność ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz z instalacją CCS Rynek102/4 6.00PLN
Efektywność energetyczna budynków - wybrane zagadnienia problemowe Rynek127/5 6.00PLN
Efektywność energetyczna jako ważny zasób energetyczny - porównanie z wybranymi źródłami energii Rynek95/15 6.00PLN
Efektywność energetyczna na rynku ciepła Rynek110/10 6.00PLN
Efektywność energetyczna pompy ciepła powietrze-woda pracującej w funkcji krzywej regulacji Rynek102/6 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego Rynek111/4 6.00PLN
Efektywność jednocenowych, wielotowarowych aukcji o niejawnych ofertach: studium przypadku Rynek101/5 6.00PLN
Efektywność suszenia węgla brunatnego w suszarkach o zróżnicowanej ekspansji złoża fluidalnego Rynek108/11 6.00PLN
Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditions in large-scale circulating fluidized bed boilers Rynek91/19 6.00PLN
Efficiency of brown coal dryer depending on drying method Rynek96/23 6.00PLN
Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem Rynek103/6 6.00PLN
Ekonomiczna ocena efektywności pracy ciepłowni geotermalnej z zastosowaniem absorpcyjnej pompy ciepła Rynek90/17 6.00PLN
Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy Rynek129/11 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego Rynek110/22 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej Rynek113/3 6.00PLN
Ekonomiczne i techniczne skutki przepływu mocy biernej z obiektów wyposażonych w zaawansowane układy elektroniczne Rynek151/2 6.00PLN
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania Rynek105/3 6.00PLN
Ekonomika technologii CCS Rynek95/7 6.00PLN
Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH Rynek158/8 6.00PLN
Eksploatacja i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce Rynek106/10 6.00PLN
Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010 Rynek103/1 6.00PLN
Elastic demand in uplift minimizing pricing scheme: the study of non-convex, network constrained energy market Rynek104/19 6.00PLN
Electricity transmission system operator under Polish law Rynek99/27 6.00PLN
Elektrociepłownia na rynku energii Rynek134/2 6.00PLN
Elektrociepłownia z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym Rynek107/10 6.00PLN

Strony