Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytułsortuj malejąco Cena
Badania eksperymentalne niskotemperaturowej minisiłowni parowej z czynnikiem organicznym Rynek114/14 6.00PLN
Badania eksperymentalne stabilności termodynamicznej materiałów zmiennofazowych w aspekcie magazynowania w nich energii Rynek97/8 6.00PLN
Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W Rynek99/23 6.00PLN
Badania instalacji odazotowania spalin w kotle rusztowym w celu dostosowania emisji NOx do ustawowych wymagań Rynek145/6 6.00PLN
Badania membran polimerowych celem wykorzystania ich do wzbogacenia powietrza w tlen do celów energetycznych Rynek108/13 6.00PLN
Badania membranowego ogniwa paliwowego chłodzonego cieczą Rynek92/19 6.00PLN
Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej Rynek153/8 6.00PLN
Badania półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego Rynek95/12 6.00PLN
Badania średniotemperaturowych materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w procesie akumulacji ciepła Rynek135/11 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym Rynek118/9 6.00PLN
Badania termiczne wierzby energetycznej Rynek165/8 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I Rynek119/6 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga: część II Rynek120/7 6.00PLN
Badania węgla brunatnego do suszenia Rynek97/5 6.00PLN
Badania wpływu atmosfery oraz temperatury paleniska na proces erozji i zawartość części palnych w popiołach lotnych w paleniskach fluidalnych Rynek127/8 6.00PLN
Badania wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych stosowanych na wymienniki ciepła Rynek96/16 6.00PLN
Badania zbiorników adsorpcyjnych przeznaczonych do magazynowania wodoru przy wykorzystaniu systemu stabilizacji temperatury Rynek158/9 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego Rynek117/16 6.00PLN
Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym Rynek103/10 6.00PLN
Badanie możliwości zastosowanie filtra ceramicznego oraz skuteczności jego odpylania w procesie zgazowania biomasy Rynek158/6 6.00PLN
Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM Rynek139/12 6.00PLN
Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod kątem zbieżności z rozkładem Poissona Rynek154/10 6.00PLN
Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej Rynek170/7 6.00PLN
Badanie wpływu składu materiału ZSC–TGA oraz laboratoryjnego akumulatora ciepła Rynek160/5 6.00PLN
Badanie wyników pomiarów dyspersji polaryzacyjnej włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPPC pod kątem zbieżności z rozkładem normalnym Rynek152/7 6.00PLN
Baltic Pipe a polska polityka gazowa Rynek137/1 6.00PLN
Barwnikowe ogniwa słoneczne Rynek120/10 6.00PLN
Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej Rynek100/6 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne Danii Rynek118/7 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego Rynek104/10 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne – koordynacja działań na regionalnym i lokalnym rynku energii Rynek93/22 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej Rynek117/2 6.00PLN
Bezpieczeństwo systemów akwizycji danych warunkiem rozwoju rozwiązań smart metering Rynek105/14 6.00PLN
Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Rynek134/11 6.00PLN
Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza aktualny stan i kierunek badań Rynek167/7 6.00PLN
Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z turbiny gazowej w przemyśle przetwórczym – przegląd zastosowań i możliwości wdrożenia na polskim rynku Rynek156/10 6.00PLN
Bezprzewodowa sieć telemetryczna zrealizowana w oparciu o układy nadawczo-odbiorcze krótkiego zasięgu Rynek92/17 6.00PLN
Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym Rynek169/1 6.00PLN
Biofuel cluster: reasons for action and benefit Rynek138/14 6.00PLN
Biogaz i biometan: potencjał i wyzwania w kontekście transformacji energetycznej Rynek164/6 6.00PLN
Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT Rynek118/14 6.00PLN
Biomass fly ash potential in Poland Rynek166/12 6.00PLN
Biomass of natural floodplains as an eco-innovative element of civic energy in the context of social perception of prosumer Rynek151/11 6.00PLN
Bonifikaty za obniżoną jakość napięcia - koncepcja rozwiązań taryfowych Rynek95/13 6.00PLN
Bonifikaty za złą jakość dostarczanej energii w świetle uregulowań prawnych Rynek106/5 6.00PLN
Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego Rynek114/17 6.00PLN
Budowa elektrowni jądrowej w warunkach ryzyka Rynek93/3 6.00PLN
Budowa i analiza rankingów spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem metod porządkowania linowego Rynek99/14 6.00PLN
Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie Rynek134/3 6.00PLN
Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Rynek136/5 6.00PLN

Strony