1. Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami

 Marek Garbicz, Hanna Sokół

2. Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu

 Henryk Kaproń, Tomasz Kaproń

3. Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci

 Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

4. Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku

 Henryk Kaproń, Iwona Kowal

5. Układy do magazynowania energii z wykorzystaniem turbin gazowych

 Krzysztof Badyda

6. Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES

 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk

7. Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej

 Maciej Chmielewski, Marian Gieras

8. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część I

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim

9. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część II

 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim

10. Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka